nieuws

Dobbelman-complex snel tegen de vlakte

bouwbreed Premium

Het is Nijmegen er alles aan gelegen het voormalige Dobbelman- complex, dat momenteel leeg staat, zo snel mogelijk te slopen. De gemeente vreest dat anders ongelukken gebeuren, omdat het terrein levensgevaarlijke plaatsen kent.

Uitstel van de sloopwerkzaamheden zou onverantwoord zijn. In verschillende bedrijfsgebouwen bevinden zich schachten en kokers, die risico’s opleveren voor dwalende jongeren of zwervers. Ook zijn erfafscheidingen en daken van een aantal panden zodanig versleten, dat gevaar te duchten is. In afwachting van een sloopplan heeft het gemeentebestuur al maatregelen afgekondigd om ongevallen te voorkomen. Zo worden panden waarin de installaties reeds buiten werking zijn gesteld, ontoegankelijk gemaakt. Daarnaast is een particuliere beveiligingsdienst in de arm genomen voor bewaking van het complex.

Knipmethode

Omdat de oude bedrijfshallen asbest bevatten, wordt gesloopt volgens de zogeheten knipmethode. Daarbij komen minder stofdeeltjes vrij dan wanneer met een sloopbal wordt gewerkt. Zes gebouwen die niet tegen de vlakte hoeven – waaronder de vroegere portierswoning, een opslaghal, een medische ruimte en de bedrijfskantine – hebben tijdelijk een andere bestemming gekregen. In een van die gebouwen vinden skaters onderdak, elders worden een jeu-de-boulesvereniging en jongerensoos ondergebracht. Eind dit jaar wordt bekend welke bestemming het totale Dobbelman-complex krijgt.

Reageer op dit artikel