nieuws

BVR Groep: omzet daalt, winst stijgt

bouwbreed Premium

Ondanks een teruglopende omzet, heeft de BVR Groep vorig jaar de nettowinst zien stijgen. De omzet daalde van 145 miljoen naar 140 miljoen gulden. Het nettoresultaat na belastingen steeg echter van 3 naar 3,8 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat bedroeg vorig jaar ruim 4,5 miljoen gulden.

De dalende omzet, als gevolg van een aantal vertraagde projecten waarvan de facturen nog niet binnen waren, is voor de directie geen reden tot zorg. Integendeel, in het jaarverslag van 1999 meldt zij volop tevreden te zijn. De sterke marktpositie van het samenwerkingsverband van bouw- en ontwikkelingsbedrijven, met hoofdkantoor in Roosendaal, is voor een belangrijk deel gebaseerd op een zeer goed gevulde orderportefeuille. Niet eerder was die zo groot. “Deze uitermate gunstige ontwikkeling, die ook de komende jaren richting geeft aan de bedrijfsactiviteiten, wordt extra ondersteund door het maximale profijt dat de BVR Groep uit haar projecten weet te halen”, aldus het jaarverslag. “Gedegen marktkennis, doelgericht werken, creativiteit en flexibiliteit, liggen hieraan ten grondslag.” Vooral de (eigen) ontwikkelingsactiviteiten, de verwerving van enkele grootschalige projecten in het algemeen, hebben fors bijgedragen aan de toegenomen orderportefeuille. Hierdoor is een groot deel van de bouwproductie voor de komende jaren gegarandeerd. Het aantal medewerkers van de grootste bouwer van West-Brabant is vorig jaar met ruim 10 procent toegenomen, van 251 tot gemiddeld 275. Het concern geeft prioriteit aan stages. Zo’n dertig stagiairs – meer dan 10 procent van het totale personeelsbestand – konden vorig jaar werkervaring opdoen bij de BVR Groep. Trots is het bedrijf ook op het lage ziekteverzuim. Met een percentage van 2,44 lag dat beduidend onder het gemiddelde in de branche. De directie meent dat die prestatie is te danken aan de korte lijnen en de uitstekende relatie met de arbodienst.

Ondernemingsraad

In juni vorig jaar heeft de BVR Groep een ondernemingsraad gekregen. Nog dit jaar krijgt het samenwerkingsverband een raad van commissarissen. De groep realiseert circa 30 procent van de omzet in de utiliteitsbouw. De West-Brabantse bouwer is momenteel onder meer betrokken bij de ontwikkeling en bouw van het RBC-stadion in Roosendaal, de herinrichting van het centrum van Etten-Leur en de realisatie van vierhonderd woningen in de nieuwe Bredase woonwijk Wolfslaar.

Reageer op dit artikel