nieuws

BV in 2001 omvormen tot beleggingsinstelling

bouwbreed

De activiteiten van mijn bv zijn gestaakt. Ik heb mijn onderneming verkocht en alle verplichtingen aan de fiscus en derden afgewikkeld. In mijn bv zit een vermogen van een miljoen aan liquiditeiten. Moet ik in verband met de belastingherziening in 2001 dat geld naar privé halen en gaan beleggen? Of kan ik beter in 2001 vanuit de bv beleggen?

Als u kiest voor een belegging in privé moet u het geld als dividend naar privé halen. Zodra de bv te gelde wordt gemaakt door verkoop of liquidatie moet 25 procent inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing) met de fiscus worden afgerekend over het ontvangen bedrag minus de verkrijgingsprijs van de bv-aandelen. Stel dat u de bv-aandelen indertijd heeft verworven voor 100.000 gulden dan rekent u nu over 900.000 gulden met de fiscus tegen 25 procent af (225.000 gulden). Netto ontvangt u in privé 775.000 gulden. Gaat u dat bedrag in 2001 in privé beleggen dan betaalt u over een fictief rendement van vier procent (31.000 gulden) in BOX-III jaarlijks 30 procent belasting (9300 gulden). Effectief is de belastingdruk in BOX-III 1,2 procent van het vermogen, ongeacht het werkelijk rendement. Stel dat u op het privé-vermogen van 775.000 gulden een werkelijk rendement boekt van zes procent (46.500 gulden). Dan incasseert u netto – minus de vermogensrendementsheffing van 9300 gulden – een bedrag van 37.200 gulden. Het effectieve netto rendement bedraagt 4,8 procent. Als u het kapitaal vanuit de bv belegt, dan houdt de bv de beschikking over een miljoen. Zolang het geld in de bv zit, behoeft de AB-claim niet te worden afgerekend. Alleen is de winst in de bv onderworpen aan 35 procent vennootschapsbelasting (VpB). Stel dat de bv een rendement boekt van zes procent (60.000 gulden) dan resteert na vennootschapsbelasting (21.000 gulden) een netto rendement van 39.000 gulden. Wilt u als DGA dat geld als dividend naar privé uitkeren, dan moet u opnieuw 25 procent dividendbelasting (9750 gulden) afrekenen. Via de bv-route bedraagt het netto rendement derhalve 29.250 gulden. Het effectieve netto rendement in privé op de bv-belegging van een miljoen gulden bedraagt in deze situatie 2,9 procent. De bv-route is met een totale effectieve belastingdruk van 51,25 procent ogenschijnlijk dus geen aantrekkelijk alternatief voor de privé-belegging.

Beleggingsinstelling

Maar in uw situatie – als de ondernemingsactiviteiten in uw bv zijn gestaakt – is er in 2001 nog een fiscaal aantrekkelijke variant. U kunt uw bv tot een Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) omvormen. Als de bv aan de gestelde voorwaarden voldoet, bedraagt de vennootschapsbelasting nul procent. Een van de voorwaarden is dat de doelomschrijving van de vennootschap via een statutenwijziging bij de notaris wordt omgevormd tot (enkel) de doelstelling “beleggen van vermogen”. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de winst van de FBI binnen acht maanden na afloop van het boekjaar wordt uitgekeerd. Anders is de winst in het boekjaar alsnog belast tegen 35 procent VpB. VpB en bij de DGA met een belang van meer dan vijf procent is de winstuitkering belast in BOX-II tegen het AB-tarief van 25 procent, evenals de latere verkoopwinst. Stel dat de FBI met een vermogen van miljoen gulden in een boekjaar zes procent (60.000 gulden) rendement boekt. Na afloop van het boekjaar 2001 kunt u die winstuitdeling als DGA binnen acht maanden tegen 25 procent (15.000 gulden) AB-heffing naar privé uitkeren. Het effectieve netto rendement van de FBI bedraagt in deze situatie in privé 45.000 gulden. Stel dat de FBI alleen in aandelen belegt die geen dividend uitkeren, dan beschikt de FBI ook niet over liquide middelen om dat rendement binnen acht maanden uit te keren. In deze situatie wordt het mogelijk de koerswinsten in een herbeleggingsreserve te parkeren. De uitdelingsverplichting wordt daarmee uitgesteld. De uitdelingsverplichting binnen de FBI is alleen van toepassing op ontvangen rente en dividenden. In feite geldt de uitdelingsverplichting alleen voor de uitkeerbare winst. Transactiekosten en koersverliezen zijn in de FBI aftrekbaar van het resultaat. In vergelijking met de belegging in privé of via de bv is in uw situatie bij een rendement van zes procent de FBI fiscaal de aantrekkelijkste route. Het belangrijke voordeel is dat u bij de omvorming van de bv naar een FBI niet gedwongen wordt de AB-heffing van 25 procent over liquiditeiten af te rekenen. Maar voordat u in aanmerking komt voor het regime van de FBI, heeft de wetgever verplicht gesteld dat een herwaardering moet plaats vinden van alle activa en passiva. Als in de bv bijvoorbeeld een beleggingspand zit met een boekwaarde van 200.000 gulden en een werkelijke waarde van 500.000 gulden, moet eerst over de boekwinst van 300.000 gulden bij de omvorming naar een FBI verplicht tegen 35 procent worden afgerekend voordat de bv in de FBI kan worden omgezet. Bovendien mag de FBI geen vordering hebben op de aandeelhouder, zijn echtgenote of samenwonende partner of de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of aan een bv waarin deze categorie bloed- en aanverwanten een belang heeft van tenminste vijf procent. Een lening aan een willekeurige derde onder zakelijke condities is wel toegestaan. Er zitten in uw situatie met alleen liquiditeiten in de bv, terwijl de onderneming is gestaakt, geen risico’s aan de omvorming naar een FBI. In de FBI kunt u in 2001 beter beleggen dan privé in Box-III. Ieder moment kunt u stoppen met de FBI en alsnog kiezen voor overgaan naar het privé- regime van BOX-III. Bovendien kunt u op ieder moment besluiten de liquiditeiten van de FBI in een nieuwe onderneming te stoppen.

Politiek signaal

De politiek heeft inmiddels een signaal afgegeven om het fiscale voordeel van de DGA die de bv omvormt tot een FBI in 2001 te repareren. Bij een belegging in Box-III neemt de fiscus in 2001 genoegen met belastingheffing over een fictief rendement van vier procent wat bij een tarief van 30 procent neerkomt op een effectieve belastingdruk van 1,2 procent. Boekt een FBI ook een rendement van vier procent, belast tegen 25 procent dan is de effectieve belastingdruk in BOX-II een procent. Het belastingvoordeel voor de FBI ten opzichte van BOX-III bedraagt slechts 0,2 procent. Terwijl nota bene zodra het gemiddelde rendement van de belegging hoger wordt, de belegging in BOX-II fiscaal in het nadeel is ten opzichte van de belegging in BOX-III.

Reageer op dit artikel