nieuws

Brengt Venetiaan Suriname en Nederland weer op één lijn?

bouwbreed

De glansrijke verkiezingsoverwinning van het Nieuw Front in Suriname, heeft de weg vrijgemaakt voor een betere relatie met Nederland. Langzaam aan zal de geldkraan weer kunnen worden opengedraaid. Dat geld heeft Paramaribo hard nodig om de economie en financiële stabiliteit enigszins te kunnen herstellen.

Na 3,5 jaar eigenzinnig beleid van president Wijdenbosch kan en moet Suriname opnieuw gaan bouwen aan de toekomst. Hoe die eruit zal zien is voor een groot deel afhankelijk van de wijze waarop politici in Paramaribo en Den Haag met elkaar omgaan. Met 33 van de 51 parlementszetels is het Nieuw Front, bestaande uit vier traditionele partijen, verreweg de sterkste combinatie van het land geworden. De rol van Wijdenbosch, wiens Democratisch Nationaal Platform 2000 (DNP2000) bleef steken op twee zetels, is uitgespeeld. Zijn opvolgers staat de bijna onmogelijke taak te wachten het nagenoeg failliete land tot ontwikkeling te brengen. De meest waarschijnlijke opvolger van Wijdenbosch is ex-president Venetiaan, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), met vijftien zetels de grootste partij binnen het Nieuw Front. De oud-wiskundeleraar geniet niet bij iedereen binnen het Nieuw Front onvoorwaardelijk vertrouwen, maar die weerstand is naar verwachting onvoldoende sterk om zijn benoeming tegen te houden. Venetiaan zou te zwak zijn om de zware klus te klaren die hem staat te wachten, zo luiden de belangrijkste bezwaren. Daar zouden de critici wel eens gelijk in kunnen hebben. Tijdens zijn presidentschap van 1991 tot 1996 heeft hij zichzelf doen kennen als een man die altijd op zoek gaat naar consensus. Dat is dringende noodzaak binnen Nieuw Front, waarin partijbelangen ver uitsteken boven die van het land. Maar wat Suriname nu nodig heeft is een daadkrachtig leider, die met de vuist op tafel kan slaan en wars is van afspraken die in achterkamertjes worden gemaakt. De ongekende crisis waarin Suriname zich bevindt, leent zich niet voor halfslachtige maatregelen die in de praktijk maar zelden volledig worden uitgevoerd. Het ambtenarenapparaat, waartoe ruim de helft van de beroepsbevolking behoort, moet bijvoorbeeld drastisch worden gesaneerd. Venetiaan heeft tijdens zijn eerdere termijn als president aangetoond deze allesbehalve populaire operatie aan te durven. Een van de weinige mensen die in staat wordt geacht leiding te geven aan een regering die de bezem haalt door de Surinaamse economie en overheid, is oud-president van de Centrale Bank van Suriname, André Telting. Maar ondanks zijn mateloze populariteit vergaarde de oppositiepartij Democratisch Alternatief ’91 (DA’91), die Telting als kandidaat naar voren had geschoven, bij de verkiezingen slechts twee parlementszetels. Telting zou onomwonden alle dubieuze bouw- en infrastructurele projecten die onder Wijdenbosch zijn uitgevoerd, aan een gedegen onderzoek onderwerpen. Behalve voor de veelvuldig in het nieuws gekomen bruggen die Ballast Nedam heeft gebouwd, zijn er tal van onderhandse gunningen geweest, waarbij vaak te dure opdrachten zijn verleend aan bedrijven die Wijdenbosch goedgezind waren. Zo zou aan het licht kunnen worden gebracht waarom een contract van zes miljoen gulden is gesloten voor de bouw van een congreshal in hartje Paramaribo, terwijl de werkelijke bouwkosten slechts twee miljoen gulden bedroegen. Van de mogelijk toekomstige president Venetiaan hoeft niemand te verwachten dat hij de onderste steen boven haalt. In de vijf jaar dat hij president van Suriname was, is hij vele conflicten uit de weg gegaan om de lieve vrede te bewaren. Bovendien kan van zijn kant een starre opstelling richting Nederland tegemoet worden gezien. Suriname mag immers niet de illusie koesteren dat Nederland nu zonder strikte voorwaarden de resterende zeshonderd miljoen gulden uit de 3,5 miljard gulden die Suriname bij de onafhankelijkheid in 1975 kreeg toegezegd, zal overmaken. Politiek Den Haag wil het geld doorsluizen via organisaties als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Venetiaan hekelt die, in zijn ogen, Hollandse bevoogding. Er zal daarom nog heel wat water door de Surinamerivier stromen alvorens beide landen op één lijn zitten. En Suriname eindelijk kan gaan bouwen aan een toekomst waar de bevolking al bijna 25 jaar op wacht.

Reageer op dit artikel