nieuws

Bond wil arbeidsomstandigheden van trappenstellers verbeteren

bouwbreed

De Hout- en Bouwbond CNV wil de arbeidsomstandigheden van de trappenstellers verbeteren. Volgens beleidsmedewerker T. Visser is het beroep van trappensteller één van de zwaarste in de bouw.

Een op te stellen arboconvenant zou volgens haar een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de arbeidsomstandigheden van deze kleine groep werknemers, schrijft zij in het bondsblad De Opbouw. In de Nederlandse bouw werken zo’n 130 trappenstellers bij in totaal vijftien bedrijven. Zij sjouwen alle traponderdelen naar een bouwplaats en monteren die vervolgens. Samen dragen ze drie tot vijf miljoen trapdelen per jaar. Dit werk gebeurt meestal onder moeilijke omstandigheden. Steigers staan in de weg, ze moeten soms lange afstanden afleggen op de bouwplaatsen en bij slecht weer zijn de toegangswegen moeilijk begaanbaar. Uit een in opdracht van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten opgesteld rapport blijkt dat ook de werkgevers het beroep als zwaar beoordelen. De zwaarte van het werk heeft niet alleen te maken met het fysieke karakter, maar ook met de organisatorische problemen op de bouwplaats. In een door werknemers en werkgevers te sluiten convenant zouden onder meer gedragsregels en werkvoorschriften moeten worden opgesteld. Verbeteringen in de organisatie van het arbeidsproces zijn eveneens nodig. Daaruit kunnen voorschriften en regels voortvloeien, waaraan opdrachtgevers en aannemers zich in de toekomst moeten houden, wanneer zij trappen in de door hen gebouwde huizen willen.

Reageer op dit artikel