nieuws

Biochemie beperkt nazorg stortplaatsen

bouwbreed

Met natuurlijke, biochemische processen zijn stortplaatsen naar verwachting binnen dertig jaar in milieuhygiënisch evenwicht met de omgeving. Dit kan betekenen dat minder nazorgvoorzieningen nodig zijn.

Dat staat in het jaarverslag over 1999 van de brancheorganisatie van afvalverwerkende bedrijven, de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV). Bij toepassing van deze processen onder gecontroleerde omstandigheden kunnen verontreinigingen sneller worden vastgelegd en kan het percolaatwater sneller worden afgevoerd. Om te zien of de verwachtingen reëel zijn, begonnen vijf VVAV-leden vorig jaar grootschalige praktijkproeven voor het storten van afval. De vereniging heeft haar activiteiten in 1999 gericht op de naderende Europese markt voor afvalverwerking in 2005. Voordat de Europese binnengrenzen kunnen vervallen, moeten zowel het afvalbeleid als de milieueisen in alle Europese landen zijn gelijkgeschakeld. Om afvalbedrijven de gelegenheid te bieden zich op een gezamenlijke markt voor te bereiden, dringt de VVAV er bij politiek en overheid op aan zich te beperken tot het vaststellen van de milieuhygiënische kaders voor de afvalverwerking. Uit het jaarverslag blijkt bovendien dat de afvalverwerkende bedrijven in Nederland in het verslagjaar 3.225 gigawattuur elektriciteit uit afval produceerden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels