nieuws

Bacteriën vooral schadelijk voor grenen funderingspalen

bouwbreed

Alleen de houtsoorten vuren, lariks en douglas worden tegenwoordig nog voor funderingspalen gebruikt. Voor veel woningen en andere gebouwen is deze omslag echter te laat gekomen.

Directe aanleiding voor het onderzoek ‘Bacteriële aantasting van houten paalfunderingen’ was de grootschalige aantasting van funderingen die de gemeente Haarlem enkele jaren geleden constateerde. Bijzonder aan de Haarlemse problemen was dat de gemeente zeker wist dat de palen niet droog hadden gestaan. Droogstand is vaak de oorzaak van problemen bij funderingspalen, omdat schimmels dan de kans krijgen de houtstructuur aan te tasten. Zolang de palen onder water staan, is dat in principe niet mogelijk, omdat schimmels zuurstof nodig hebben om te kunnen groeien.

Langzaam

Van een schimmelaantasting was in Haarlem dan ook geen sprake. Het bleek dat de palen door bacteriën waren aangetast. Het exacte verloop van de aandoening was onbekend. Bacteriën hebben zeer waarschijnlijk ook zuurstof nodig om hout af te kunnen breken, zij het minder dan schimmels. “Het is aannemelijk dat het om bijzondere typen bacteriën gaat en dat de aantasting relatief langzaam verloopt”, stelt houtanatoom en projectleider R. Klaassen van SHR Hout Research. “Om welke bacteriën het exact gaat, is nog niet ontdekt. Onder laboratoriumomstandigheden is het tot dusverre niet gelukt de boosdoeners te identificeren.”

Zuurstoftransporteur

Ook is nog niet aangetoond waar de bacteriën de zuurstof vandaan halen die ze nodig hebben om hun vernietigende werk te doen. De meest waarschijnlijke verklaring is dat zuurstof gebruikt wordt die zich in de funderingspalen bevindt en dat de palen zelf als ‘zuurstoftransporteur’ optreden. De zuurstof zit bijvoorbeeld in het zand dat zich rond de paalkop bevindt en zou vandaar door de paal naar het zuurstofloze paalgedeelte kunnen lopen, dat door (zuurstofloos) veen wordt omgeven. Doordat de aantasting langzaam gaat, duurt het lang voor zich zichtbare problemen voordoen. In Haarlem betreft het vooral woningen die rond 1900 zijn gebouwd. De stad liep daarmee indertijd voorop in de ‘bouwgolf’ die in de jaren daarna woedde. De verwachting is dat de steden die in de jaren na 1910 hun uitbreidingsplannen realiseerden en daarbij op grote schaal grenen palen gebruikten voor de funderingen, de komende jaren daar mogelijk de wrange vruchten van plukken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels