nieuws

Arbo-zorg kost bouw steeds meer

bouwbreed

De bouw geeft steeds meer uit aan arbo-zorg. Alleen al voor het basispakket bij een arbodienst betaalt de bouw het meeste van alle sectoren in ons land. Dit blijkt uit het werkgeverspanel van het ministerie van Sociale Zaken.

Gemiddeld betaalden bedrijven in 1998 aan arbodiensten voor het basispakket 154 gulden per werknemer. Voor de bouw lag dat op 182 gulden. Opvallend daarbij is dat het gemiddelde voor alle bedrijven zes gulden lager is geworden dan in 1997, terwijl de bouw 25 gulden meer is gaan betalen. Ook scoort de bouw hoog bij investeringen in arbomiddelen die onder de zogenoemde Farbo-regeling vallen. Die regeling voorziet in willekeurige afschrijving van de middelen. Gemiddeld schafte 29 procent van alle bedrijven arbo-middelen aan. In de bouw investeerde 49 procent van de bedrijven in beschermende maatregelen tegen stof en chemische stoffen, lawaai en vermindering van de lichamelijke belasting. Gemiddeld werd 722 gulden per werknemer geïnvesteerd. Binnen de bouw heeft een relatief groot aantal bedrijven extra actie ondernomen naar aanleiding van de invoering van de premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid (Pemba). Met 15,7 procent van de bedrijven is de bouw koploper. Vooral de grote bedrijven hebben dat gedaan. Bij de acties die zijn ondernomen door grote bedrijven, scoren vooral verbetering van arbeidsomstandigheden en werkplekken (20,8 procent) en het zorgen voor aangepast werk voor langdurig zieken (20,8 procent) hoog. Ook blijkt er meer aandacht te zijn voor klachten over arbeidsomstandigheden en de veiligheid op het werk. De bouw wil nog wel relatief veel aanstellingskeuringen uit laten voeren, een dikke 28 procent van de bedrijven. Iets meer dan 58 procent doet dat niet. Een kleine 54 procent van de bedrijven zegt dat te willen vanwege medische eisen die aan de functie moeten worden gesteld. Een kleine 66 procent zegt de keuring ook te willen gebruiken voor de selectie van geschikt en gezond personeel terwijl 66 procent ook denkt dat het helpt bij de beperking van ziekteverzuim en wao-instroom.

Reageer op dit artikel