nieuws

Achtduizend woningen langs Noordzeekanaal

bouwbreed Premium

Gloort aan de noordelijke oevers van het Noordzeekanaal een nieuwe wijk voor wonen en werken? Samen met vier collega-corporaties heeft Het Oosten een visie neergelegd voor een vitale stad tussen Amsterdam en Zaanstad. Met ruimte voor wel achtduizend woningen. Alle partijen zullen zich voor heel lange tijd met elkaar moeten verbinden, anders lukt het nooit.

Het gebied is een ongestructureerde verzameling terreinen en terreintjes van bijna 450 hectare, voor het grootste deel in de gemeente Zaanstad. Rustiek waterrijk met een rijtje woonschepen langs het Zijkanaal ten westen van de Coentunnel, maar een rommelig bedrijventerrein. Hier en daar is nieuwbouw verrezen, maar te veel bedrijfsgebouwen lijken hun langste tijd te hebben gehad. Temidden daarvan slijten verroeste kustvaarders hun laatste dagen. Nu nog verstopt tussen vierhoog opgestapelde containers staat op de Sluispolderweg een karakteristiek stenen gebouw van een voormalige cacao-overslag. Zo’n markant gebouw leent zich volgens Frank Bijdendijk, directeur van de Amsterdamse corporatie Het Oosten, heel goed voor een prestigieus appartementencomplex of een variant op het Rotterdamse Hotel New York. Zoals ook de markante gebouwen op het Hembrugterrein als landmarks kunnen functioneren. De plannenmakers voorzien een waterwijk met zevenhonderd woningen in de Noorder IJplas, vanaf het Hembrugterrein mogen bewoners van zevenhonderd luxe woningen uitkijken over het oude Zaanstad, en op den duur moet het bedrijventerrein worden getransformeerd tot een plek voor duizend woningen en werkunits. Ten zuiden van het Vijfhoekpark is nog eens plaats voor enige duizenden woningen.

Complex

Bijdendijk is de eerste om toe te geven dat het buitengewoon complex is aldaar een aantrekkelijke woonomgeving te creëren. Maar er is, zo zegt hij, geen andere keuze. “De tijd van gemakkelijke stadsuitbreiding door simpelweg een weiland te bebouwen is voorbij. Al die mogelijkheden zijn benut. Nu moeten we naar de altijd vergeten gebieden kijken.” “De ontwikkeling van de oevers van het Noordzeekanaal neemt zeker twintig jaar in beslag en kan alleen maar slagen als gemeenten, corporaties, beleggers en grote aannemers bereid zijn voor lange tijd een verbintenis aangaan”, zo vervolgt Bijdendijk. Corporaties kunnen dat doen. Dat commerciële marktpartijen moeite hebben met dergelijke langlopende verplichtingen, gaat volgens hem veranderen. “Ook voor hen geldt dat de gemakkelijke oplossingen voorbij zijn. Zij zullen hun financiële structuur moeten veranderen. Anders komen ontwikkelaars buiten de markt te staan.”

Veiligheid

Het gaat niet alleen om de steun van bouwers. Ook de ontsluiting van het gebied is een probleem. Het liefst zien de plannenmakers een aftakking van de Noord/Zuidlijn. Een dergelijke aftakking naar Zaanstad wordt volgens Bijdendijk juist door deze plannen een rendabele investering. De veiligheid van toekomstige bewoners lijkt minder een probleem. “We hebben daar berekeningen naar laten doen. Bij de huidige stand van de regelgeving kan op verrassend veel plaatsen gewoon worden gebouwd”, stelt Bijdendijk. De bewoners worden beloond met een schitterend uitzicht op het Noordzeekanaal. De nu neergelegde visie wordt met steun van het ministerie van VROM de komende tijd nader uitgewerkt. De directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam heeft al laten weten graag mee te werken. Binnenkort zullen Het Oosten en Zaandams Volkshuisvesting proberen wethouder Horselenberg mee te krijgen. Bijdendijk heeft meer vergeten terreinen op het oog. Hij denkt aan de verouderde industrieterreinen langs de noordoever van het IJ in Amsterdam-Noord. Het NDSM-terrein bijvoorbeeld behoeft een oplossing. ‘De tijd van gemakkelijke stadsuitbreiding is voorbij’

Reageer op dit artikel