nieuws

Aantonen verband tussen ramp en vervolgschade nog een hele kluif

bouwbreed Premium

Zichtbare schades als gevolg van de explosie in Enschede worden vergoed door de verzekeraar. Geen probleem. Maar wat als schades zich pas over enkele maanden of zelfs jaren openbaren?

Moet een causaal verband worden gelegd met de ramp en in hoeverre kan iemand zich nu reeds indekken tegen verborgen schades? Slachtoffers houden er in elk geval al rekening mee. Verzekeraars geven aan dat toekomstige claims wel eens een lastige kluif kunnen worden. De drukgolf na de explosie in de vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks heeft een grillig schadepatroon veroorzaakt. Bewoners en bouwkundigen vrezen dat verborgen schades zijn opgetreden, die niet direct zichtbaar zijn, maar zich pas later openbaren. Zo is het heel goed mogelijk dat zettingen zijn opgetreden in fundament en dak. Het dakbeschot kan beschadigd zijn, een gevel kan bij nader inzien toch uit het lood staan. Als de dakkap is opgelicht en zich opnieuw gaat zetten, kunnen scheuren in muren ontstaan.

Indekken

Veel bewoners proberen zich in te dekken bij hun verzekeraar en geven nu al bepaalde ‘verborgen’ schades aan. Dat is althans de ervaring van bouwkundig adviseur William Westerhof van Nibag uit Oldenzaal tijdens zijn inspectieronde langs vele woningen. “Daar sta ik ook van te kijken”, zegt hij, “maar mensen hebben al met de verzekeraar overlegd over vervolgschade. Die wordt al vastgelegd. Bijvoorbeeld de schades als gevolg van na-zettingen in het fundament of bij verder doorzakkende kozijnen.” De meeste schades hebben zich wel direct geopenbaard, maar Westerhof acht de kans op vervolgclaims zeker aanwezig. “Het zal best moeilijk worden de oorzaak daarvan te herleiden tot de ramp”, erkent hij, “maar bewoners kunnen altijd weer een beroep doen op de aannemer en de bouwkundig adviseur die hun woning hebben onderzocht. Wij zijn er voor de bewoners. Zij doen er goed aan een grondig bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren.” Westerhof constateert een enorme omvang van de schade. Afgelopen week bezocht hij woningen op zeker een halve kilometer van de buitenring van het rampgebied. Ook deze huizen hebben gebroken ruiten en ontzette schuifpuien. “Nog steeds melden mensen zich bij ons. We zijn er nog wel een paar weken mee bezig”, verwacht hij.

Maatregelen

Ook volgens manager assurantiën bij Verzekeringsadviseur Ten Hag uit Enschede, Cor van der Vossen, moet een causaal verband worden aangetoond tussen schade en de oorzaak. “Dat zal nog lastig worden in dit geval”, zegt hij. “Om problemen in de toekomst te voorkomen, wijzen we bouwkundig adviseurs erop even verder te kijken dan hun neus lang is. Zij moeten niet alleen zichtbare schades noteren, maar ook proberen verborgen schades in te schatten. En”, zo stelt hij met nadruk, “neem maatregelen. Als je niet zorgvuldig vastlegt wat er met een woning is gebeurd na zo’n explosie, krijg je problemen. We proberen nu al moeilijk zichtbare schades vast te stellen, maar ik kan niet uitsluiten dat er over enige tijd nog meldingen binnenkomen.” Niemand durft een schatting te maken van de omvang van vervolgschades. Er zijn nog geen gevallen bekend waarbij een bewoner een contra-expertise heeft aangevraagd na inspectie door de aannemer/bouwkundig adviseur.

Reageer op dit artikel