nieuws

Zout zand plaagt bouwers naviduct Enkhuizen

bouwbreed

Zout zand dat niet gebruikt mag worden en ankers die geen steun vinden omdat de zandlaag plaatselijk wel vier meter dieper zit dan sonderingen deden vermoeden. Het zit de bouwers van het naviduct bij Enkhuizen niet mee.

Heel veel grond moet worden verplaatst voor de aanleg van de autotunnel onder de sluis bij de dijk bij Enkhuizen. Een waar kunstwerk, dat door Rijkswaterstaat naviduct is gedoopt. Een aantal projecten wordt daarvoor tegelijkertijd uitgevoerd. Zo wordt de haven van Enkhuizen uitgebreid, krijgt een watersportvereniging een andere plek en wordt voor de dijk een natuurgebied van 70 hectare aangelegd. Dat zal tevens het kunstwerk beschermen tegen kruiend ijs. Doordat het naviduct volgens bestek rechtstreeks op een diepe zandlaag komt te rusten, moet eerst de tien meter grond die daar bovenop ligt worden weggebaggerd. Zand dat vrijkomt bij de andere deelprojecten komt dan als grondverbetering in het cunet. Dat zand is niet toereikend en de rest van het benodigde zand wordt gewonnen in de vaargeul Urk-Lemmer, verderop in het IJsselmeer. Begin dit jaar rees de verdenking dat het plaatselijk gewonnen zand een te hoog zoutgehalte had. Volgens A. Weppner, voorzitter van de raad van bestuur van de Combinatie Naviduct Krabbersgat (CNK) een ongewone situatie, want het lag altijd al op de bodem van het IJsselmeer. Maar nu het door aannemerscombinatie CNK verplaatst werd, blijkt het te vallen onder categorie 1 grond van het Bouwstoffenbesluit dat op 1 juli vorig jaar in werking trad. In maart lag het werk daardoor een aantal weken stil. Het zand moest eerst bemonsterd en onderzocht worden. Vervolgens moest Rijkswaterstaat de knoop doorhakken. Uiteindelijk werd besloten het zand in het natuurgebied bij de vooroever te dumpen. Maar daar was een andere werkmethode voor nodig dan gepland. Gedacht was te baggeren met een cutterzuiger en te spuiten. Nu is het met kraanschepen verwijderd en met beunschepen vervoerd en gelost. Bovendien was extra zand nodig. Ook dat komt nu uit de vaarweg Urk-Lemmer, maar daarvoor is een extra vergunning nodig. En die laat even op zich wachten.

Houvast

Volgens Weppner staat de opleverdatum van 1 april 2003 nog niet onder druk. Maar veel rek is er ook niet meer. En dan moet niet ten langen leste worden besloten de constructie toch op palen te funderen in plaats van op staal. Daar is wel sprake van, nu blijkt dat de ankers die de damwand voor de bouwkuip op hun plek houden niet overal op 13 meter beneden NAP houvast krijgen in de zandlaag, maar soms pas op 18 meter. Dat betekent dat nog veel meer grond verplaatst moet worden en dan kan funderen op palen uit technisch oogpunt wel eens de voorkeur krijgen.

Reageer op dit artikel