nieuws

Wijchen kan bouwtempo gaan matigen

bouwbreed Premium

In amper twee decennia groeide Wijchen van 11.000 naar bijna 40.000 inwoners. “Nijmegen was vol en zat tegen onze grenzen aan te drukken”, aldus gemeentewoordvoerder P. Droste. Daar begint onder invloed van de Waalsprong nu een einde aan te komen. “We zitten tegen het omslagpunt aan.” ‘Centrum in tweestromenland’, typeert Wijchen zichzelf, wat duidt op de ligging ten westen van Nijmegen in het land van Maas en Waal.

Behalve uit Wijchen bestaat de gemeente nog uit zeven andere kernen: Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur en Niftrik. In de jaren zestig was het gebied zeer in trek bij Nijmegenaren die de drukke stad wilden ontvluchten. Mede als gevolg daarvan kwam er eind jaren zestig een enorme bouwstroom op gang. “Er zijn in die tijd erg veel nieuwbouwwijken neergezet om al die nieuwe mensen te kunnen huisvesten”, vertelt Droste. “Parallel daaraan is ook het voorzieningenniveau op peil gebracht: scholen, winkels, sportcentra, en dergelijke.” Nog altijd wordt er druk gebouwd in Wijchen. “We zijn op dit moment nog bezig met de bouw van Kerkeveld, een uitbreidingslocatie waar 1450 woningen worden gebouwd. En de plannen voor de nieuwe wijk Huurlingse Dam liggen al klaar.” Of dat laatste project echter zal worden gerealiseerd is nog maar de vraag. In de eerste plaats omdat er vanuit het Rijk de richtlijn is uitgevaardigd dat gemeenten voordat zij mogen uitbreiden eerst alle mogelijkheden moeten hebben onderzocht om in te breiden. “Daar zijn we nu druk mee bezig. We hopen daar na de zomervakantie meer inzicht in te hebben.” Een tweede reden voor twijfel is dat de druk van Nijmegen op Wijchen danig is afgenomen. “Met de Waalsprong is de blik van Nijmegen de andere kant op gericht.” Wat overigens niet wegneemt dat ook Wijchen profiteert van de belangstelling waarin het Knooppunt Arnhem-Nijmegen zich mag verheugen. Met name het bedrijfsleven staat voor een plekje in de rij. “We zijn samen met Nijmegen voorbereidingen aan het treffen voor een nieuw, 140 hectare groot bedrijventerrein Bijsterhuizen. De verkoop van die grond verloopt op dit moment akelig snel.” Ondanks het feit dat er dus wellicht een streep door de volgende uitbreiding wordt gehaald, valt er in Wijchen nog voldoende te bouwen. Op de inbreidingslocaties, maar ook in het kader van de herstructurering. Want dat het zo snel is gegaan met de ontwikkeling van Wijchen valt aan sommige wijken wel af te zien, erkent Droste. “Je ziet aan de architectuur van met name de wijken die in de jaren zeventig en begin jaren tachtig zijn gebouwd dat het allemaal heel snel is gegaan. Zoals je aan de woningen die de laatste twaalf jaar zijn weggezet kunt zien dat er veel zwaardere eisen zijn gesteld.” Aan het herstel van die tweedeling zal de komende tijd veel geld worden geïnvesteerd. Dat is dan ook meteen de enige echte grote klus waar Wijchen zich voor gesteld ziet. De gemeente staat er volgens Droste goed bij. Of anders gezegd: “De problematiek is hier heel beheersbaar.”

Reageer op dit artikel