nieuws

Werkelijke kennis over sterkte dijken begint bij stukmaken

bouwbreed

delft – De Lekdijk die in verband met een bochtafsnijding tussen Bergambacht en Lekkerkerk moet worden weggehaald, zal in een praktijkproef tot aan het moment van bezwijken worden belast. Dat moet de nodige kennis opleveren voor het bijstellen van bestaande rekenmodellen, zodat onnodige, kostenverslindende evacuaties voortaan achterwege kunnen blijven.

De geotechnische modellen die bij de perioden van hoog water in 1993 en 1995 zijn ingezet, rekenden de dijken stuk. Tot bezwijken is het echter niet gekomen. Maar er is wel geevacueerd. “Dat was _ achteraf bezien _ dus niet nodig geweest”, zegt G. Hoffmans van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) , de instantie die de proef begeleidt. Daarom is beter rekenen is een noodzaak. Om alletwijfel over de nauwkeurigheid van het rekenwerk weg te nemen, is meer kennis nodig over de actuele sterkte van dijken. Ook de dijkversterkingen die momenteel worden uitgevoerd kunnen goedkoper uitvallen met de kennis over de werkelijke sterkte van dijken. Dan is na te gaan of alles wel zo robuust moet of dat het wellicht wat minder kan.

Hergebruik

In de proef worden alleen de belangrijkste aspecten meegenomen die de sterkte van de dijk bepalen. Dat zijn de macrostabiliteit, het verloop van de freatische lijn (waterverzadiging) en de waterspanningen in het dijklichaam. Ook zullen innovatieve dijkversterkingsconcepten worden beproefd. Binnen Rijkswaterstaat wordt gedacht over hergebruik van baggerspecie. Het accent daarbij ligt op toepassingen in de wegenbouw, maar misschien biedt de dijkenbouw ook mogelijkheden. Daarom wordt ook bekeken hoe het zit met gebruik van gebaggerde klei.

Voor de praktijkproef is gekozen voor de locatie langs de Lek omdat de bestaande Lekdijk-West moet vervallen in verband met verruiming van het doorstroomprofiel van de rivier. Een bocht in de rivier wordt daartoe afgesneden. DWW kan er eerst proeven doen. De kosten van deze proeven blijven beperkt tot circa vier miljoen gulden.

Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang. DWW heeft ingenieursbureaus gevraagd alternatieven aan te reiken om de oude dijk te laten bezwijken. Het gebied tussen het nieuwe, rechte dijkvak en de oude, gekromde dijk wordt met een extra stukje dijk nog in twee compartimenten verdeeld. Er zijn dus twee bezwijkproeven mogelijk. Binnenkort wordt besloten welke dat worden. Een eerste bezwijkproef, dit najaar, moet gezien worden als leerproef. Die levert de basis voor het programma van een definitieve proef in het voorjaar van 2001. Eind volgend jaar moet de bochtafsnijding een feit zijn. De definitieve resultaten zijn het jaar daarop beschikbaar.

Reageer op dit artikel