nieuws

Wat was rol Ballast Nedam bij tunnelfraude?

bouwbreed

Het is nog onduidelijk welke rol Ballast Nedam heeft gespeeld bij de aanleg van de Tweede Schipholtunnel. De Kamerleden Leers (CDA) en Van Gijzel (PvdA) willen inmiddels dat minister Netelenbos ook kritisch kijkt naar het optreden van de `Amstelveense bouwer. De aannemer is ‘verbijsterd’ en wijst elke betrokkenheid resoluut van de hand.

De Kamerleden hebben de minister gevraagd het totale project nauwkeurig onder de loep te nemen omdat het huidige fraudeonderzoek zich beperkt tot de bouw van de tunnel. Die is door de combinatie Strukton- HBW voor 500 miljoen gulden gebouwd. De aanpalende projecten hebben nog eens 700 miljoen gekost en in die combinatie speelt Ballast Nedam een hoofdrol als derde partner. Tot nu toe is vooral gekeken naar de gedragingen van opdrachtgever NS en de uitvoerende partijen NS-dochter Strukton en HBG-dochter HBW bij de bouw van de tunnel. Zij hebben elk voor 14,3 miljoen gulden aan valse facturen uitgeschreven. Maar ook Ballast Nedam is een bedrag van een half miljoen gulden toegerekend. Dat blijkt namelijk uit het accountantsrapport. “Niemand krijgt geld zonder tegenprestatie”, aldus Van Gijzel. Hij wijst daarbij op de 500.000 gulden die Ballast is toegeschoven bij het tunnelproject. Dat blijkt uit het onderzoek van accountant KPMG naar aanleiding van vermeende fraudepraktijken. Kamerlid Leers (CDA) stelt dat nog veel vragen open blijven. “Slechts de helft van de Kombinatie Schiphol Spoortunnel (KSS) is nu onderzocht. De andere helft van de Kombinatie Schiphol Zuid (KSZ) – waar ook Strukton, HBW en Ballast Nedam in zitten – zou ook nader moeten worden onderzocht. Want valt met zekerheid uit te sluiten dat het niet om een topje van de ijsberg gaat?” Minister Netelenbos moest toegeven dat nog niet is gekeken naar KSZ. Ze brengt daar echter tegenin dat dit tweede project openbaar is aanbesteed waardoor veel minder mogelijkheden voor fraude ontstaan. Bovendien wordt dit werk pas eind deze maand opgeleverd en zullen daarna de gebruikelijke afrekening en accounantscontrole plaatsvinden.

Verrast

Ballast Nedam reageert verrast op de aantijgingen van de Kamerleden. Het bouwbedrijf is bij de tunnel alleen betrokken geweest in onderaanneming, en dan met name bij het slaan van de damwanden en inrichting van de bouwput. Woordvoerder Bolt van Ballast Nedam zegt dat direct intern onderzoek is gedaan toen de geruchten van fraude opdoken. Volgens de bouwer is het bedrijf op geen enkele manier betrokken bij valsheid in geschrifte of andere onfrisse praktijken. Bolt benadrukt: “Wij hebben nooit betalingen ontvangen waar we geen recht op hadden.” Ballast Nedam is dan ook ‘hoogst ongelukkig’ met het verzoek van de Kamerleden, ook een fraudeonderzoek te verrichten naar het KSZ-deel van het project. De bouwer begrijpt niets van het verzoek en heeft geen andere keuze dan de controle af te wachten ‘in de overtuiging dat er niets zal worden gevonden’.

Reageer op dit artikel