nieuws

Wat is betrokkenheid?

bouwbreed Premium

Een paar weken geleden schreef ik het al, een goede adviseur, of hij nou advocaat is of iets anders, moet betrokken zijn. Maar wat betekent dat nu eigenlijk en wat belangrijker is, hoe merk je of iemand betrokken is of niet.

Het komt erop neer dat de door u ingehuurde adviseur geïnteresseerd is, in uw bedrijf, in de dagelijkse gang van zaken aldaar. Daarnaast speelt gepaste trots op betrokkenheid bij de specifieke branche een rol. Ik heb me in mijn advocaatjaren bijna alleen maar bezig gehouden met de bouw en was plaatsvervangend trots als ik bij een boottochtje door de Amsterdamse grachten op een pandje een bord van een cliënt zag hangen. Of als ik door het land reed en ergens in een wei of aan een grote heg een bekend bord zag van huidige of oude cliënten. Nu geef ik toe, ik had geluk met deze branche. Nog steeds rij ik door Nederland, helaas was het altijd Nederland terwijl de cliënten uit alle windstreken kwamen, en bekijk met trotse gevoelens gecombineerd met enige weemoed panden of lege plekken die ooit het onderwerp vormden van mijn gepassioneerde betogen. Betrokkenheid betekende voor mij ook dat ik geen zaak op mij kon nemen zonder eerst het gebouw dat scheurde of scheef zakte of onderdelen verloor, of de weg die te glad was, de kelder die lekte, of het pand dat op een onhandige plek ontwikkeld moest worden, hoogstpersoonlijk te gaan bekijken. En het hielp altijd, hetzij om de rechter of arbiter een inzichtelijk – en wat belangrijker is – een juist verhaal te kunnen vertellen hetzij om niet schromelijk te overdrijven of onderdrijven bij weergave van de klachten. Een keer heb ik dat nagelaten. De zaak begon met een bouwkeet die, helaas, iets over de erfgrens -voor een deel, een meter of twee- op het terrein van de buren was gezet. En het werd een zaak omdat de buren die bouwkeet kwijt wilden. En hoe wij ook riepen dat die keet er slechts stond voor de duur van de bouw en dus ook niet – op die plek- het eeuwige leven had, en dat ze uitgerekend dat kleine stukje tuin voor die tijd wel even konden missen, het mocht allemaal niet baten. De kort-geding rechter moest eraan te pas komen, alwaar ik betoogde dat de buren hun eigendomsrecht misbruikten. Ze hoefden toch niet de ganse dag op dat specifieke stukje tuin te staan. En: dat de kosten verbonden aan het verwijderen van de keet en de wederopbouw van de keet en de daarmee gepaard gaande vertraging zwaarder diende te wegen dan het eigendomsbelang van de buren dat nota bene niet eens was geschonden. Daags na de zitting bezocht ik de plek en gelukkig, de situatie week in werkelijkheid niet veel af van de toestand zoals beschreven in mijn pleidooi. Het was alleen allemaal veel groter. Minpuntje was alleen dat de opzichter mij, achteraf, begon uit te leggen waar het om ging. Ik was dan ook teleurgesteld toen de bouwkeet zijn tijdelijke plekje voortijdig moest opgeven, met alle kosten van dien. Waar ik eigenlijk naar toe wil is dat u niet te snel erop moet vertrouwen dat iemand het wel begrijpt of zegt dat hij het wel begrijpt, zeker in aanschouwelijke zaken die de bouw vaak betreffen en die soms moeilijk uit te leggen zijn. Of het altijd als betrokkenheid gevoeld wordt waag ik te betwijfelen En architect zei een keer tegen mij “jullie advocaten, wat doen jullie nou helemaal, wat laten jullie achter als je er niet meer bent. Als ik met mijn kleinkind rondtoer zeg ik altijd, kijk, dat heeft opa gebouwd, voegde hij er vol trots aan toe”. Toen ik zei, wij doen precies hetzelfde en zeggen alleen, kijk, daar heb ik een zaak over gehad, keek hij beteuterd. Ik ken overigens een groot aantal collega’s die over deze betrokkenheid heel anders denken, die de cliënt en zijn bedrijf niet nodig hebben en alleen focussen op het dossier, daarin willen kruipen en bij wie alle besprekingen maximaal een uur duren, ook in moeilijke zaken. Bij mij werkt(e) dat niet zo.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel

Reageer op dit artikel