nieuws

Wanneer en waarin beleggen in 2000 of in 2001

bouwbreed

Stel, ik wil 100.000 gulden beleggen voor een periode van circa vijf jaar. Maar niet in aandelen, want de beurs vind ik veel te grillig. Waar kan ik op instappen in 2000? En wat zijn de fiscale gevolgen in het nieuwe belastingstelsel 2001?

Interessant kan zijn in te stappen in een Groenfonds. Dit zijn beleggingen in milieuvriendelijke projecten zoals windmolenparken, bos- en natuurparken, bedrijven die milieuvriendelijke technieken toepassen. U kunt instappen in een Groenfonds via participaties. De overheid wil dergelijke beleggingen stimuleren en heeft daarom aan groene beleggingen fiscale voordelen gekoppeld.

Van een beursfonds is de dividenduitkering boven de vrijstelling (1000 gulden per belastingplichtige) progressief belast. De dividenduitkering van een Groenfonds is voor een periode van maximaal tien jaar belastingvrij. Vanaf 2001 zijn beleggingen in principe belast in Box III tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van effectief 1,2 procent (30 procent heffing over een fictief rendement van 4 procent). Groene beleggingen blijven in 2001 vrijgesteld van belastingheffing in Box III. Het dividend van een Groenfonds is dus belastingvrij. Maar de fiscus introduceert wel voor zogenaamde ‘maatschappelijke beleggingen’ vanaf 2001 een fiscaal plafond van 100.000 gulden per belastingplichtige. (Echtpaar en samenwonende partners 200.000).

Agaathfonds

Ook een belegging in een Agaathfonds kent fiscale voordelen. Een Agaathfonds verstrekt leningen aan startende ondernemers. U kunt zelf rechtstreeks aan een startende ondernemer een gefaciliteerde Agaathlening verstrekken of via participaties in een Agaathfonds van een bank. Voor de Agaathlening of participatie geldt een extra rente- of dividendvrijstelling van 5000 gulden per belastingplichtige (echtpaar 10.000 gulden).

Gaat de ondernemer of het Agaathfonds failliet en verliest u uw inleg, dan is uw verlies progressief aftrekbaar in de IB-sfeer tot een maximum van 50.000 gulden. Ook vanaf 2001 blijft een kwijtscheldingsverlies fiscaal aftrekbaar in Box I (tegen maximaal 52 procent). Wilt u optimaal fiscaal profiteren via maatschappelijke beleggingen, dan moet u vanaf 2001 voorkomen dat uw totale portefeuille in Groen- en Agaathfondsen niet het fiscaal plafond van 100.000 gulden per belastingplichtige overstijgt.

Bedrijfspand

U kunt participeren in een onroerend goed-maatschap of in een onroerend goed-cv (commanditaire vennootschap). Met een groep belegt u collectief in een bedrijfspand of in winkelpanden. Meestal treedt de bank op als financier.

De maatschap of cv heeft tot doel het beleggen van vermogen. De opbrengst uit een OG-Fonds is thans belast als ‘inkomsten uit vermogen’. De koerswinst (bij verkoop) is belastingvrij. Huurinkomsten minus de kosten zoals financieringskosten, alle eigenaarslasten en afschrijving, vormen inkomsten uit vermogen. Leidt dit in enig jaar tot een negatief inkomen, dan is dit in 2000 voor het laatst verrekenbaar met uw overig inkomen (fiscaal aftrekbaar). Uw positief inkomen uit een OG-participatie is progressief belast.

In 2001 kwalificeert een participatie in een OG-maatschap of cv _ bij normaal vermogensbeheer _ als een belegging in Box III. U betaalt jaarlijks 1,2 procent belasting over de werkelijke waarde op 1 januari van het kalenderjaar in het economisch verkeer. Het rendement en de huur uit de belegging zijn belastingvrij. Kosten, afschrijving en eigenaarslasten zijn niet meer aftrekbaar. Verwacht u een rendement dat hoger is dan 4 procent, dan is het interessant in te stappen. Een OG-maatschap of cv kwalificeert voor de participant niet als een onderneming, maar als een belegging.

Film en Scheepvaart

Een participatie in een film-cv en scheepvaart-cv wordt door de fiscus wel aangemerkt als onderneming. Participanten zijn stille vennoot die in 2000 nog de status hebben van ‘fiscaal ondernemer’.

Opbrengst uit de cv wordt aangemerkt als ‘winst uit onderneming’. In 2000 zijn daarop de ondernemingsfaciliteiten zoals investeringsaftrek en afschrijving van toepassing. Bij staking van de onderneming heeft de participant recht op de stakingsvrijstelling van 20.000 gulden beneden de 55 jaar en 45.000 gulden bij 55 jaar of ouder. Vooral de investeringsaftrek maakt deze cv’s interessant.

Dit jaar is voor het laatst per participant de investeringsaftrek van toepassing. Vaak zijn bij de cv de resultaten in de eerste jaren als gevolg van kosten en afschrijvingen negatief, waardoor de totale fiscale aftrek kan oplopen tot 60.000 a 70.000 gulden. Valt die aftrek in de 50 of 60 procent schijf van de stille vennoot, dan leidt dit tot een teruggaaf van ongeveer de helft.

In 2001 staan voor de beleggers in een film- en scheepvaart-cv twee belangrijke veranderingen op stapel. De investeringsaftrek is niet meer per deelnemer van toepassing, maar alleen voor het collectief als onderneming. Omdat de meeste investeringen hoger zijn dan 566.000 gulden, vervalt voor de participanten het recht op de investeringsaftrek. De opbrengst uit de verkoop van de cv blijft ‘winst uit onderneming’, maar voor de stille vennoot als participant vervalt het recht op stakingsvrijstelling. Instappen in 2001 is fiscaal dus niet meer interessant.

Maar wie nog in 2000 via een participatie deelneemt in een film- of scheepvaart-cv behoudt als ‘fiscaal ondernemer’ zijn recht op de investeringsaftrek. Bovendien behouden de deelnemers eenmalig hun recht op de huidige stakingsvrijstelling (20.000 of 45.000 gulden) over de stakingswinst in het jaar van staking van de cv.

Kunst

Een belegging in kunst is vrijgesteld voor de vermogensbelasting. De verkoopwinst is een vermogenstransactie die is vrijgesteld van belastingen. Verhuurt u kunst dan zijn deze inkomsten belast in de IB-sfeer.

Vanaf 2001 wordt kunst aangemerkt als ‘persoonlijk gebruik’ en blijft vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in Box III, tenzij de inspecteur kan aantonen dat het kunstbezit wordt aangehouden als belegging. De hoofdregel is dat kunst die u koopt omdat het kunst is, is vrijgesteld in Box III. Kunst die u koopt vanuit het perspectief van belegging kan de inspecteur belasten in Box III (1,2 procent).

Paul Schol in samenwerking met Hans Paul Visser, Ernst & Young Ondernemersservice, Arnhem. Tel.: (026) – 32 09 509.

Reageer op dit artikel