nieuws

Voegmortelsilo met doorstroommenger

bouwbreed

De Van Ieperen Groep uit IJsselstein heeft onderzocht of het combineren van een mortelsilo met een doorstroommenger ook werkt bij prefab voegmortels. Uit geslaagde testopstellingen bleek dat voegmortel ook op deze manier kan worden verwerkt, met een verbetering van de arbeidsomstandigheden van de voeger als gevolg.

Uit het onderzoek is gebleken dat de combinatie van een voegmortelsilo met een doorstroommenger kan worden ingezet voor allerlei soorten moeilijk vermengbare voegmortels en lijmen op zowel groot- als kleinschalige bouw- en renovatieprojecten. Het onderzoek is uitgevoerd samen met Silo- en mengtechnieken uit Montfoort en Beamix Nederland BV uit Eindhoven.

Samenstelling

Redenen voor ontwikkeling van een voegmortelsilo met doorstroommenger waren verbetering van de arbeidsomstandigheden, vermindering van de milieubelasting, kostenbesparing en gemak.

Bij de ontwikkeling van de machine was van belang dat de samenstelling van prefab voegmortels zich onder meer onderscheidt van andere prefab mortels door relatieve fijnheid van het zandpakket, aanwezigheid van kleurpigmenten.

Gesloten systeem

De doorstroommenger vormt een gesloten systeem met de voegmortelsilo waardoor er geen stof meer vrijkomt dat tot irritatie van de luchtwegen kan leiden. Deze grootverbruiksystemen maken ook het gebruik van extra verpakkingsmaterialen overbodig.

Het onderhoud van het systeem beperkt zicht tot het schoonmaken van het natte menggedeelte. Volgens Van Ieperen Groep levert dit een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op.

Van Ieperen Groep, IJsselstein, telefoon (030) 6868121.

De combinatie van een mortelsilo met een doorstroommenger kan worden ingezet voor allerlei soorten moeilijk vermengbare voegmortels en lijmen.

Reageer op dit artikel