nieuws

Vijf miljoen gulden voor Warmoesstraat

bouwbreed

amsterdam – De Warmoesstraat krijgt een nieuw profiel. De gemeente Amsterdam stelt vijf miljoen gulden beschikbaar voor een nieuwe bestrating in gebakken rode klinkers in vakken. Ze worden onderbroken door stroken natuursteen en voetpaden, eveneens in natuursteen. De stad kiest voor brede stoepen. Paaltjes ontbreken. Bovendien wordt de straat autoluw gemaakt.

De staat van onderhoud van de Warmoesstraat is al jaren erg slecht: gaten en kuilen in het asfalt en scheefstaande Amsterdammertjes alom. De verloedering is het gevolg van intensief gebruik door laad- en losverkeer en vele opbrekingen voor kabels en leidingen. De laatste dertig jaar is nauwelijks onderhoud gepleegd. De aanleg van het oudste deel van de straat stamt uit 1944.

Volgens wethouder Guusje ter Horst, wethouder binnenstad en verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte, is een investering van duizend gulden per vierkante meter niet teveel van het goede. “We hebben nu geld voor investeren in de openbare ruimte.Gebruik van duurzame materialen als natuursteen behoort bij onze standaard.” De komende jaren zullen ook de aangrenzende delen van de Wallen opnieuw worden ingericht.

De Warmoesstraat wordt gerekend tot de dijkenstructuur van de oude binnenstad. Het ontwerp van de Dienst Binnenstad sluit aan op de vorig jaar al uitgevoerde herinrichting van de Nieuwendijk. Ook daar is asfalt vervangen door een combinatie van rode klinkers en natuursteen.

De gemeente voorziet dat van de herinrichting van de Warmoesstraat een stimulans uitgaat voor aanpak van de vervallen bebouwing in een deel van de straat. Ter Horst verwacht dat binnen afzienbare termijn het voormalige ‘Blauwlakenveem’ grondig wordt vernieuwd. De aanpak van dat complex verkeert al sinds de jaren zeventig in een impasse. In het complex zijn onder meer betaalbare ateliers voor kunstenaars voorzien. Met de herinrichting van de Warmoesstraat wordt begonnen na afloop van EK 2000.

Reageer op dit artikel