nieuws

Verkeersaders dreigen dicht te slibben

bouwbreed

Limburg heeft de komende tien jaar 3,8 miljard gulden nodig om de infrastructuur te verbeteren. Met dat bedrag wil de provincie voorkomen dat verkeersaders dichtslibben. Dit is van belang met het oog op de specifieke ligging van de provincie in Europa.

Gedeputeerde M. Vestjens van Verkeer bood gistermiddag in het Noord- Limburgse Belfeld het rapport ‘Weg naar Europa’ aan minister Netelenbos aan. Daarin pleit een groot aantal Limburgse instanties voor een snelle verbetering van de infrastructuur Het rapport is onder meer opgesteld door de provincie, boeren-, werkgevers- en werknemersorganisaties en de Kamers van Koophandel. Het rapport loopt vooruit op de publicatie van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan. “We vrezen dat dat plan voornamelijk gaat over de Randstad”, aldus een van de opstellers van het rapport. “We willen voorkomen dat Den Haag alleen maar praat over symptoombestrijding in de Randstad. Je moet niet alleen praten over branden blussen, je moet ook praten over economische groei. Limburg kan veel daarin betekenen”, meent de woordvoerder.

Ondertunneling

Op het Limburgse verlanglijstje staan de verbreding van de A2 bij Maasbracht, ondertunneling van de A2 bij Maastricht, verbetering van de A76 (Antwerpen-Aken over Limburgs grondgebied), het verdiepen van de Maas om tweebaks duwvaart mogelijk te maken, de aanleg van een spoorlijn tussen Lanaken en Maastricht, de aanleg van een binnenvaarthaven in Venlo, verplaatsing van het spoorwegemplacement in Venlo en de verbetering van het openbaar vervoer. Over de verdeling van de kosten moet nog met het ministerie worden onderhandeld. Een belangrijk deel zullen betrokken instanties in Limburg zelf moeten betalen. Zo brengen DSM, NS en NedCar samen honderd miljoen bijeen voor de aanleg in 2002/2003 van een eigen logistiek systeem naar de overslagplaats voor trein- en scheepvaartverkeer in Born. In het Limburgse rapport wordt gewezen op de groei van het vrachtverkeer met 70 procent in dertig jaar. Met name Venlo fungeert als knooppunt tussen Antwerpen, Rotterdam en het Ruhrgebied. Daarnaast is Zuid-Limburg voor de Randstad de toegangspoort naar Europa.

Reageer op dit artikel