nieuws

Uitbreiding rioolwaterzuivering gebed zonder eind

bouwbreed

breukelen – De uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Breukelen duurt nu al twee keer zo lang als oorspronkelijk gepland. Er is sprake van een meerwerkpost, die volgens de aannemer groter is dan de oorspronkelijke aannemingssom. Bovendien ligt er een aantal forse schadeclaims van omliggende bedrijven. Toch kun je volgens de directie en de opdrachtgever niet zeggen dat het werk uit de hand is gelopen. “We hebben vertraging en extra kosten, maar per saldo is dit moeilijke werk gelukt.”

Van der Horst Weg- en Waterbouw BV in Heeswijk Dinther kreeg op 8 december 1997 opdracht voor de bouwkundige en civiele werken voor de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Breukelen. Volgens het bestek had dit werk, aanneemsom bijna 4,5 miljoen gulden exclusief btw, in week 12 van 1999 moeten worden opgeleverd. Het werk is echter ruim een jaar later nog steeds niet klaar, terwijl de aannemer zegt inmiddels al zo’n 11 miljoen gulden betaald te hebben gekregen. Een aantal bedrijven rond de rwzi komen verder met forse schadeclaims, omdat door het werk de grond aanzienlijk is verzakt. Hierdoor zijn bestrating en leidingen beschadigd.

Al snel na het begin van de bouw ging het mis. De bemaling bleek niet goed berekend te zijn, waardoor de grond in de bouwput omhoog kwam en de put vol water liep. Vervolgens is een nieuw bemalingsplan opgesteld, waarbij niet het gehele project in een keer werd bemalen, maar in onderdelen achter elkaar. Verder is de bemaling zwaarder uitgevoerd en werd in plaats van een gewone werkvloer van 5 centimeter een gewapende vloer van 25 centimeter toegepast.

Door de zwaardere en langer durende bemaling is de grond fors gaan zakken. Op het werk zelf zo’n 50 tot 60 centimeter en bij de omringende bedrijven nog altijd 30 centimeter. Hierdoor zijn allerlei leidingen geknapt en steken de onderheide betonbuizen inmiddels boven het maaiveld uit.

Damwandkuip

Een van de buren, Aannemingsbedrijf v/h P.H. van der Stoel, heeft het allemaal zien aankomen. Herhaaldelijk heeft directeur Van der Stoel de opdrachtgever, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gewezen op de in zijn ogen verkeerde bouwmethode. Volgens hem had er een damwandkuip moeten worden gemaakt met een vloer van onderwaterbeton, waardoor de problemen zouden zijn voorkomen.

Een procedure bij de Raad van State, waarin hij de gekozen bemalingsmethode aan de kaak stelde, is door Van der Stoel gewonnen. Hij zal dan ook een stevige schadeclaim indienen, net als overigens een aantal andere buren van de waterzuivering.

Arbitrage

Ook aannemer Van der Horst zegt de opdrachtgever en de directie, Haskoning, diverse malen gewaarschuwd te hebben voor de verkeerde bemalingsmethode. “Ik heb zelfs aangeboden zonder meerkosten een bouwkuip te maken, zoals door Van der Stoel is voorgesteld.” Volgens Van der Horst is er trouwens veel meer aan de hand dan alleen een verkeerde bemaling. “Het hele bestek klopt niet, met als gevolg een enorme lijst met meerwerk. Ik heb al heel wat van dergelijke werken gemaakt, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

Een arbitragezaak heeft hij inmiddels gevoerd en gewonnen. Dit betrof wel weer de bemaling, waarvan de putten wel en de leidingen niet in het bestek waren opgenomen. Deze zaak betrof een post van een kleine 2 miljoen gulden. Van der Horst verwacht nog meer arbitragezaken te moeten voeren. Met name gaat het dan om de kosten als gevolg van het uitlopen van het werk. De directie heeft een bedrag geboden van 4700 gulden per week, “maar daar kan ik nog niet eens een uitvoerder voor op het werk laten lopen.”

Volgens het hoogheemraadschap en de directievoerder, Haskoning, valt het allemaal nog wel mee. “Bij de start van het werk bleek het bemalingsplan niet goed te zijn. In plaats van alles in een keer te kunnen aanpakken, moesten we het werk in stukken knippen en achter elkaar uitvoeren. Dat heeft uiteraard de nodige vertraging opgeleverd, maar het werk is nu nagenoeg klaar”, zegt woordvoerder Kars van het hoogheemraadschap.

Directievoerder Haas, die overigens pas later bij het werk is betrokken, ontkent dat sprake is van extreem veel meerwerk. “Er is een grote meerwerkpost van 2 miljoen en de werkvloeren zijn vervangen door gewapende vloeren. Het bedrag van 11 miljoen gulden klopt echt niet.”

Van een alternatieve aanbieding van Van der Horst voor het maken van een damwandkuip is hem niets bekend. “Misschien heeft hij het wel eens geroepen, maar er staat in ieder geval niets van op papier.” Bovendien is het volgens hem vrijwel niet te doen om rond een zuiveringsinstallatie, die ook nog eens in bedrijf moet blijven, een damwand te heien. “Het hele terrein ligt vol leidingen, waar je niet doorheen kunt heien.”

Buurman Van der Stoel moet hier een beetje om lachen. “Zeker weer dat leidingenverhaal. Tja, leidingen kun je omleggen…”

‘Zeker weer dat leidingenverhaal. Tja, leidingen kun je omleggen…’

Reageer op dit artikel