nieuws

Stichting pleit voor behoud van Drentse keuterijen

bouwbreed

assen – De Stichting Het Drentse Landschap in Assen pleit voor aandacht voor de karakteristieke Drentse keuterijen: eenvoudige boerenbehuizingen die in snel tempo worden gesloopt. Ze komen op geen enkele monumentenlijst voor.

Eric van der Bilt, rentmeester van Het Drentse Landschap, vreest dat de keuterijen zonder snelle maatregelen binnen tien jaar geheel zijn verdwenen uit de provincie.

Het laatste dat Van der Bilt nastreeft, is dat alle keuterijen behouden blijven. “Het zijn heel eenvoudige en niet echt in het oog springende boerenbehuizingen, die in feite niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd”, legt hij uit. “Dat particulieren de neiging hebben zo’n ‘oud hok’ te slopen en een ruimere woning te bouwen, is op zich heel begrijpelijk en legitiem. Ik vind alleen het gemak waarmee en het tempo waarin ze worden gesloopt, zorgwekkend.”

Cultuurhistorisch zijn de keuterijen volgens Van der Bilt zeer belangrijk voor Drenthe. “De van oudsher arme provincie kenmerkt zich door een gebrek aan grote steden, adel en bisschoppen”, zegt hij. “Traditiegetrouw heeft Drenthe altijd relatief veel keuters gehad, kleine boertjes die hun eenvoudige behuizingen aan de rand van dorpen bouwden.”

Van der Bilt schat dat van het oorspronkelijke aantal van vele duizenden keuterijen nog slechts een kwart over is. “Onlangs heb ik voor dit onderwerp in een artikel aandacht gevraagd, waarna ik ben bedolven onder de telefoontjes van mensen die het volledig met mij eens waren. Onder de bevolking is dus wel degelijk draagvlak voor het behoud van de keuterijen. Ik vind dat bestuurders dat ook in ogenschouw moeten nemen.”

De rentmeester vindt dat een deel van de veelal 19de eeuwse keuterijen op de monumentenlijst thuishoort. “Juist die eenvoud geeft een heel goed beeld van de leefwijze van een tot anderhalve eeuw geleden.”

Reageer op dit artikel