nieuws

Sociale Zaken beschermt risico op fraude bij uitkeringen niet voldoende

bouwbreed Premium

den haag – De maatregelen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt om misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen te voorkomen, zijn ontoereikend. De Algemene Rekenkamer dringt bij minister Vermeend aan op verbeteringen.

Het knelpunt zit hem vooral in de uitvoeringsorganisaties en gemeenten, die onvoldoende doen om misbruik in uitkeringsgeld tegen te gaan, zo stelt de Rekenkamer in haar onderzoek naar het financiele beheer van het ministerie.

Ook het misbruik van Europese subsidie heeft het departement onvoldoende beschermd. Van het totaal aan begrotingsuitgaven van 32 miljard gulden is 20 miljard gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik.

Het College van Toezicht op de Sociale Verzekeringen deelt de mening van de Algemene Rekenkamer. Het noemt het fraudebeleid van de Sociale Verzekeringsbank toereikend, maar de naleving ervan niet. Bij de uitvoeringsinstellingen (zoals het GAK) verdienen beide terreinen verbetering. De toezichthouder wil dat de uitvoeringsinstellingen over 1999 een ontbrekende integrale risicoanalyse opstellen.

Reageer op dit artikel