nieuws

Samenwerking van Wilma met hts baat beide partijen

bouwbreed

utrecht – Wilma Regio Utrecht is een structureel samenwerkingsverband aangegaan met de Faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool van Utrecht. “We misten een spiegel om onze praktijkervaringen te toetsen”, licht de aannemer toe.

Doel van de samenwerking is de ontwikkeling en uitwisseling van kennis op het gebied van op het gebied van innovatief bouwen.

De krachtenbundeling geldt voor een periode van vier jaar en kenmerkt zich door een projectgewijze aanpak. In eerste instantie is het gezamenlijke vizier gericht op onder andere ICT-toepassingen en domotica en de toepassing van elektronische informatie in de woonomgeving.

“We zien een grotere behoefte aan meer comfort en veiligheid, in het verlengde van de afstandsbediening van de tv. De elektrische technieken zijn beschikbaar, maar we willen weten waar de consument behoefte aan heeft en dat vervolgens vertalen in betaalbare oplossingen”, verklaart drs. A. van Poppel, directeur van Wilma Regio Utrecht. “Nog dit jaar starten we een proefproject waarbij we de faculteit in het onderzoekstraject betrekken.”

Ook het verbeteren (automatiseren) van bouwprocessen is een item dat bij de kop zal worden genomen. Daarnaast wil de van oudsher seriematige bouwer antwoord op de vraag welk bouwsysteem zich het best leent voor binnenstedelijke ontwikkeling _ en de financiele consequenties ervan.

Nieuwe impuls

De Wilma-directeur ziet de samenwerking als “een nieuwe impuls voor onze kennisontwikkeling”. Volgens dr.ir. A. Udink ten Cate, voorzitter van de directie van de faculteit, zit de meerwaarde in de “innovatieve component”. Udink ten Cate: “Veel ontwikkelingen bevinden zich op een raakvlak van verschillende disciplines. Door de projectmatige aanpak kunnen specifieke zaken worden opgepakt, waardoor nieuwe kennis ontwikkeld kan worden.” Hij spreekt van een “win-winsituatie”.

De woningbouwonderneming zocht zelf toenadering tot de hogeschool. “Door wat de dag voorschrijft, hebben we nauwelijks de tijd om na te denken over hoe we zaken anders kunnen aanpakken. De vraag ‘hoe kan het beter’ verdween steeds meer naar de achtergrond. Onze kennis is vooral praktijkgericht. We misten een spiegel om onze praktijkervaringen te toetsen.

Om de afstand tussen praktijk en theorie te verkleinen, zal Wilma naast het aanleveren van vraagstukken uit de praktijk docentschappen vervullen en stageplaatsen/vacatures aanbieden. “Onze aandacht gaat vooral uit naar jonge hts’ers die we binnen onze organisatie de kans bieden zich optimaal te ontplooien. Daarbij wordt in eerste instantie uitgegaan van de kwaliteit van de mensen zelf.”

Overigens kunnen niet alleen studenten op deze manier een kijkje in de bouwsector nemen. Ook de docenten van de Hogeschool kunnen bij Wilma terecht voor een ‘opfrisperiode’.

Verwachtingen

Dat laatste is zeker zinvol want, benadrukt Van Poppel, “het is van groot belang dat docenten zelf ervaren wat er in de praktijk speelt”.

De verwachtingen zijn hooggespannen. “Dit samenwerkingsproject is voor ons geslaagd wanneer onze vragen op een adequatie manier worden beantwoord. De wederzijdse kennis moet uiteindelijk leiden tot bruikbare oplossingen. Maar het is pas echt een succes als we nooit meer van elkaar afwillen.”

Resultaten

Op de introductiedagen in oktober verwachten Wilma en de Hogeschool van Utrecht de eerste resultaten van de samenwerking te kunnen presenteren.

Wilma: spiegel om praktijkervaring te toetsen

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels