nieuws

Rijksweg N33 voor verbetering vatbaar

bouwbreed

assen – De N33 is een onveilige weg. Gemiddeld vinden er 117 ongevallen per jaar plaats. Daarnaast vormt de weg een stagnerende schakel bij de verkeersafwikkeling en is er sprake van toenemende congestie. Dat blijkt uit een verkennende studie die door Arcadis Heidemij, DHV, Grontmij en Oranjewoud is uitgevoerd in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen.

Om de veiligheid van de rijksweg, te verbeteren, zouden de aansluitingen op de N33 allemaal ongelijkvloers moeten worden uitgevoerd. Voor de ontwikkeling van de kernen in de regio is het van groot belang dat ze worden ontsloten via het (inter)nationaal hoofdwegennet. De studie dient als onderbouwing om de N33 op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

Reageer op dit artikel