nieuws

Restauratievaklieden zijn bijna niet meer te vinden

bouwbreed

amsterdam – De werkgelegenheid binnen de restauratiebranche groeit zo sterk, dat er met spoed mensen moeten worden opgeleid. Anders dreigt een tekort aan personeel. Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Om het dreigende tekort te voorkomen, moeten er meer gespecialiseerde leerlingbouwplaatsen komen.

Het EIB verwacht in de periode tot en met 2009 een werkgelegenheidsgroei van 2,5 procent per jaar. Om in de vraag te voorzien, moeten jaarlijks negentig tot honderd nieuwe medewerkers worden aangetrokken. “Met de noodzakelijke vervanging van uittredende vaklieden is in dat cijfer nog geen rekening gehouden. Het gaat alleen om de uitbreidingsbehoefte van het vakliedenbestand”, aldus het rapport ‘Van experiment naar structuur; een evaluatie van de regionale opleidingsprojecten in de restauratiesector’.

Het is niet voor het eerst dat de noodklok wordt geluid over dreigende tekorten aan restauratiebouwvakkers. Al in 1998 maakte Monumentenzorg bekend dat er te weinig mensen waren die het ambachtelijk werken onder de knie hebben.

Toen werd bekend dat het kabinet 11,1 miljard gulden zou uittrekken voor het wegwerken van achterstanden in de monumentenzorg. Als de achterstanden zijn ingehaald, ontstaat tot in lengte van jaren een permanent aanbod van onderhoudswerk.

Het EIB constateert dat er in principe voldoende personeel voorhanden is. Een probleem dat zich voordoet, is dat niet iedere bouwvakker in de restauratiebranche terecht kan. De sector zoekt vooral gespecialiseerd personeel en dat is schaars. Temeer daar in het verleden velen van een restauratieopleiding hebben afgezien omdat er weinig vraag was.

Nu er toch behoefte blijkt te bestaan aan restauratiepersoneel, kan scholing het best plaatsvinden op gespecialiseerde leerlingbouwplaatsen, aldus het rapport. “De Regionale Opleidingsprojecten (ROP’s) in de restauratiesector blijken een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking te zijn bij de voorziening in een maatschappelijke behoefte.”

Dergelijke projecten vonden in 1996 voor het eerst plaats. De Rijksdienst voor Monumentenzorg, de provincies Overijssel, Groningen, Limburg, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Drenthe werken erbij samen. “De bestaande restauratieopleidingen en de aanwezige restauratiewerken werden per regio bij elkaar gebracht”, zo licht de Rijksdienst toe. “In nauwe samenwerking met Bouwradius, opdrachtgevers en aannemersbedrijven werden bij restauraties leerlingbouwplaatsen gecreeerd.” Mits deze ROP’s onder leiding staan van een fulltime coordinator, kunnen zij 45 leerlingen per jaar opleiden. Een ruime meerderheid van hen (90 procent) vindt direct een baan.

Daar staat echter tegenover dat het erg moeilijk is om restauratieprojecten te vinden die geschikt zijn om als leerlingbouwplaats in te richten.

Niet iedere bouwvakker kan in deze branche terecht

Reageer op dit artikel