nieuws

Ramp in Regelland

bouwbreed

Nu de schrik wegebt, groeit de aandacht voor de vraag hoe het in Enschede tot een ramp van dergelijke omvang kon komen. Onderwerp van discussie is onder andere hoe dit bedrijf in deze woonwijk kon staan. Welbeschouwd is daarbij het stelsel van ruimtelijke ordening en vergunningen in het geding.

De discussie is in een ruimere context van belang, omdat in Nederland de spanning tussen uiteenlopende ruimteclaims steeds groter wordt. Kortgeleden nog becijferde Pronk dat Nederland te klein zou zijn om alle wensen te honoreren. Sluipenderwijs ook omsluit nieuwbouw bestaande bedrijvigheid in een steeds nauwer keurslijf. De vraag is actueel hoe bij verdichting, vermenging van functies en dubbel grondgebruik onveilige situaties kunnen worden voorkomen.

Wat in Enschede opvalt, is dat het aan voorschriften en regelende instanties niet ontbreekt. Tal van instanties hebben de rampzalige firma bekeken en gekeurd. Maar het lijkt erop dat sprake is van versnippering. Iedere instantie bekijkt het eigen deelgebied, de gebouwen, de regels voor opslag enzovoort. Dat die in orde zijn, wil niet zeggen dat, alles bijeengenomen, deze bedrijvigheid op deze plek toelaatbaar is.

Zijn meer regels nodig om voor samenhang te zorgen? Dat strijdt met het streven naar deregulering en flexibilisering. Een groeiend woud aan regels werkt contraproductief. Hoe meer regels, hoe gebrekkiger de controle, zo blijkt in de praktijk.

Opgave voor de ruimtelijke ordening is een nieuw soort regelgeving te ontwikkelen, met meer aandacht voor specifieke omstandigheden en voor de samenhang in bestemmingen, vergunningen en logistieke problemen. Met een nieuwe balans ook tussen flexibiliteit en sturing. Het nieuwe stelsel zal transparant moeten zijn voor de direct betrokkenen. Het zal voldoende beroepsmogelijkheden moeten bieden, zonder in te boeten aan slagvaardigheid.

Los van alle emoties van dit moment, zal duidelijk zijn dat hier een opgave van formaat ligt voor diverse ministeries. En hoe wrang het ook klinkt, zelfs als de ruimtelijke ordening perfect is geregeld, zijn risico’s nooit voor de volle honderd procent uit te sluiten. Wat daarbij acceptabel is of niet, is een politieke afweging.

Reageer op dit artikel