nieuws

Provincie Zeeland voert kantelweg in als snelheidsremmer

bouwbreed

middelburg – Zeeland voert de kantelweg in als snelheidsremmer. Het schommelend effect door de afwisselend links en rechts aangelegde glooiende verhogingen dwingt de weggebruiker tot aanpassing van de snelheid.

Voordeel ten opzichte van andere verkeersremmers is dat geen hinder optreedt in de vorm van extra geluid, trillingen, stoten of abrupte snelheidsverschillen. De kantelweg is bedacht door een Zeeuwse provincieambtenaar. Vanaf juli 1998 is er over een lengte van 800 meter mee geexperimenteerd op een parallelweg bij Nieuwvliet in Zeeuws-Vlaanderen. Chauffeurs van personenauto’s en vrachtwagens blijken zich redelijk aan de maximumsnelheid van respectievelijk zestig en veertig kilometer per uur te houden.

Landbouwers verfoeien de kantelweg. Ze zeggen bij volle vrachten delen van hun lading te verliezen. Ook vinden ze dat stabiliteit en bestuurbaarheid van hun voertuigen op de kantelweg te wensen over laat.

Gedeputeerde Staten van Zeeland wijzen er echter op dat uit onderzoek is gebleken dat juist landbouwers zich op de kantelweg niet houden aan de maximumsnelheid van twintig kilometer per uur.

Volgens de bestuurders is de acceptatie van de kantelweg bij de meeste gebruikers niet groot. Ze wijten dat aan de inbreuk op de vrijheid om zelf te bepalen hoe hard je rijdt. GS verwacht ook dat het aanvankelijke toeristische gebruik van de kantelweg _ kijken hoe hard je er overheen kunt rijden _ vermindert zodra soortgelijke wegen meer in gebruik komen.

Waar de kantelwegen komen en hoeveel, weet de provincie nog niet.

Reageer op dit artikel