nieuws

Pronk scherpt controle bouwregels aan

bouwbreed Premium

De inspectie van het ministerie van VROM treedt steeds vaker en strenger op als het gaat om naleving van streek- en bestemmingsplannen. Reimerswaal is zelfs onder verscherpt toezicht geplaatst. Vorig jaar zijn bij vijftig gemeenten toezichtsonderzoeken uitgevoerd en is 25 keer handhavend opgetreden.

Minister Pronk heeft twee jaar geleden de touwtjes aangehaald en verscherpte controles aangekondigd op het gebied van ruimtelijke ordening. Sindsdien rapporteren de inspecties direct aan de minister. De structurele aandacht begint vruchten af te werpen, constateert Pronk in zijn rapportage ‘Handhaving Ruimtelijke Beleid’ dat hij deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo heeft de inspectie voorkomen dat de gemeente Eemsmond het onmogelijk zou maken in de toekomst te kunnen boren naar gas in de Waddenzee. Emmen staat een rechtszaak te wachten nu het op de plek van een melkfabriek kantoren wil bouwen, terwijl daar huizen waren gepland. Bovendien is de kap van 220 oude bomen bij Burgers Zoo tegengehouden om daar parkeerplaatsen te maken. De inspectie Ruimtelijke Ordening heeft in 1999 bij vijftig gemeenten toezichtsonderzoeken uitgevoerd en is 25 keer handhavend opgetreden. In 1997 waren deze cijfers nog respectievelijk vijf en twee keer. Minister Pronk kondigt aan dat dit jaar de handhaving nog verder wordt uitgebreid. Dit gebeurt bijvoorbeeld door meer dan vorig jaar te controleren bij grotere gemeenten. Dit jaar is de gemeente Gemert-Bakel al op het matje geroepen voor het voeren van een eigengereid ruimtelijke ordeningsbeleid. Bij vijftig gemeenten heeft de inspectie in 1999 een toezichtsonderzoek uitgevoerd. Dit houdt in dat de inspectie nagaat of de gemeente bij het verlenen van bouwvergunningen in overeenstemming met de voorschriften uit de WRO te werk gaat. Ook daar bleek van alles mis. Onder andere de gemeenten Groningen, Haren, Leeuwarden, Meppel, IJsselmuiden en Arnhem zijn doorgelicht. Ook het bodembeleid van Nijmegen, de ecologische hoofdstructuur in Winterswijk en het buitengebied in Leersum werden scherp in de gaten gehouden.

Afspraken

Na afronding van de vijftig inspectierapporten zijn afspraken gemaakt over verbeteracties. Alleen bij de gemeente Reimerswaal lukte het niet tot overeenstemming te komen en is de inspectie overgegaan tot het instellen van verscherpt toezicht. De inspectie is negentien keer opgetreden, omdat op het gebied van restrictief beleid, de ecologische hoofdstructuur of het locatiebeleid in strijd met de WRO werd gehandeld. In de acht afgeronde zaken is de strijdigheid met de wet inmiddels opgelost.

Artikel 19

Ook het toezicht op de doorwerking van nationaal ruimtelijk beleid in gemeentelijke bestemmingsplannen is het afgelopen jaar versterkt. Bij de goedkeuring van nieuwe bestemmingsplannen heeft de inspectie 38 keer advies uitgebracht in de vorm van een zienswijze en achttien keer in de vorm van een bedenking bij het ontwerpbestemmingsplan. Bij 195 van de 5000 door de inspectie behandelde artikel 19 procedures (gemeentelijke vrijstellingen van het bestemmingsplan) is een negatief advies uitgebracht. In zes gevallen heeft de inspecteur, nadat de vergunning toch was afgegeven, beroep aangetekend bij de rechter. In de vijf afgeronde gevallen is de inspecteur in het gelijk gesteld. Een voorbeeld is het voornemen van een gemeente om woningen te bouwen in het Groene Hart buiten de toegestane contouren.

Reageer op dit artikel