nieuws

Philips maakt weg vrij voor ‘groen’ licht

bouwbreed

eindhoven – Philips Lighting bewandelt de gulden middenweg tussen milieubehoud en economische groei. Dat gebeurt aan de hand van het programma EcoDesign. Volgens het milieujaarverslag 2000 ontstaan op basis daarvan producten die in meer dan een opzicht ‘groen’ zijn. Philips voerde in 1998 voor het hele concern het milieuprogramma EcoVision in voor ‘groene’ productie, verkoop en dienstverlening.

Lighting Europe wil met een uitgebreide vorm van ecologische productinformatie het openbaar bestuur, milieuorganisaties en herverwerkers bijpraten over de materialen waaruit de producten bestaan. Toeleveranciers zullen om die reden ook moeten opgeven wat ze voor hun (half)fabrikaten gebruiken. De verlichtingsdivisie bepleit een verdere harmonisatie van de Europese milieuregels. Het milieuverslag benadrukt dat Lighting alleen producten op de markt brengt die aan de ‘groene’ normen van EcoDesign voldoen.

Energieverbruik

Het milieuprogramma van Philips Lighting schrijft tot en met 2002 een 30 procent efficienter energieverbruik voor. De hoeveelheid verpakking moet in die periode met 20 procent verminderen, het waterverbruik halveren en de hoeveelheid vrijkomend afval met 40 procent teruglopen. Het bedrijf onderscheidt drie categorieen milieubedervende emissies. De gevaarlijkste groep, waaronder asbest, beryllium en cadmium vallen, moet in 2002 met 98 procent nagenoeg zijn uitgebannen. De tweede omvat onder andere antimoon, lood en benzeen en moet over twee jaar met 60 procent zijn verminderd. De derde categorie bestaat uit stoffen als zuren en oplosmiddelen en moet in 2002 zijn gehalveerd.

Milieubeleidsplan

Op vijf na beschikken alle Europese fabrieken van de verlichtingsdivisie over het certificaat ISO 14001. De verkoopafdelingen in Polen en het Verenigd Koninkrijk zagen hun milieubeleidsplan eveneens met een certificaat beloond. Philips Lighting merkt op dat het in twaalf van de dertien Europese vestigingslanden deelneemt aan de inzameling en herverwerking van gasontladingslampen. Vooralsnog ontbreekt het aan een brede infrastructuur voor de inname van armaturen. De samenstellers van het milieuverslag merken op dat ‘groene marketing’ alleen geen oplossing biedt voor milieuproblemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels