nieuws

Onderzoek naar veel duurdere renovatie

bouwbreed Premium

Provinciale Staten van Noord-Brabant gaan zelf onderzoeken hoe het komt dat de renovatie van het provinciehuis in Den Bosch veel duurder uitvalt dan aanvankelijk was begroot. Er was een bedrag beschikbaar van ongeveer 62 miljoen gulden.

De werkelijke kosten komen echter 7 miljoen gulden hoger uit. Van dat bedrag is ongeveer 1 miljoen het gevolg van extra aanpassingen. Voor 0,5 miljoen is externe deskundigheid ingehuurd. Voor de resterende 5,5 miljoen is nog geen verklaring gevonden, hoewel het college van Gedeputeerde Staten al een half jaar onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren. Provinciale Staten hebben nu besloten zelf een onderzoek in te stellen. Op welke manier dat gebeurt en welke vorm het onderzoek krijgt, staat nog niet vast.

Reageer op dit artikel