nieuws

Onderhands gunnen steeds minder geaccepteerd

bouwbreed Premium

utrecht – Gemeenten krijgen het pistool op de borst om ze te dwingen meer openbaar aan te besteden. Prof.dr. Telgers van de universiteit Twente constateert dat het Rijk de druk op overheden verder opvoert om professioneler in te kopen.

Tot nu toe blijkt de druk in de vorm van wetgeving niet afdoende. Uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken blijkt, dat Europees aanbesteden niet erg populair is. Negen van dertien ministeries ontduiken de regelgeving. Zo’n 75 procent van de gemeenten, 70 procent van de provincies en 80 procent van waterschappen besteden niet aan zoals het hoort.

De praktijk is beschreven in de discussienota ‘Haal pegels uit die regels’ en het actieplan ‘Professioneel inkopen en aanbesteden’. Rapporten die het onderwerp aanbesteden op de politieke agenda hebben gezet.

Nu het ministerie van Economische Zaken met de gedachte speelt ook voor gemeenten een verplichte accountantscontrole in te voeren op de manier van aanbesteden, wordt de druk verder opgevoerd. “Dat is wederom wapengeweld, maar wel de manier om professioneler te gaan werken”, zegt hoogleraar inkoopmanagement Telgers.

Daarnaast zet minister Jorritsma vanaf dit najaar aanbestedingsteams in, die gemeenten gaan helpen bij Europese aanbestedingen. Deze vliegende brigades werken op basis van vrijwilligheid en bieden deskundige adviezen.

Deze maatregel is niet zo vrijblijvend als hij lijkt. Na verloop van tijd zal geen enkele aanbestedende dienst zich kunnen beroepen op gebrek aan capaciteit en ondeskundigheid als hij wordt betrapt op het niet naleven van de aanbestedingsregels.

De minister van Economische Zaken is er van overtuigd dat overheden zelf de stap naar meer openbaar aanbesteden zullen maken. Dreigementen laat zij vooralsnog achterwege, omdat veel geld is te besparen met openbaar aanbesteden in plaats van onderhands. De praktijk van een apart aanbestedingsbureau in Amsterdam en Rotterdam levert een kostenreductie op van 15 procent. De ervaring van Utrecht wijst op zo’n zelfde besparing.

Op pagina 3:

Forse besparing door

openbaar aanbesteden.

Reageer op dit artikel