nieuws

Nieuwe eisen voor dynamische wegmarkering

bouwbreed

rotterdam – Verkeerstechnisch was het een groot succes, maar op het vlak van markeringstechniek kwamen er nogal wat mankementen aan het licht. Naar aanleiding van het experiment op de A15 met dynamische wegmarkering heeft Rijkswaterstaat de (voorlopige) eisen voor dergelijke systemen aangescherpt en gepubliceerd.

Doordat vrachtverkeer de kunststof toplaag aan flarden had gereden, werd in november vorig jaar de proef op de A15 bij Papendrecht met dynamische wegmarkering vervroegd afgebroken. Al snel na de start van het project, vorig jaar zomer, traden haarscheurtjes op in de lichtgevende elementen die Philips Lighting en Heijmans in het wegdek hadden aangebracht. Met die batterij lichtjes kon de vluchtstrook tijdens de spits worden ingezet als weefvak.

Ondertussen was volgens projectleider T. van den Brink van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat wel duidelijk geworden dat het verkeer ter plekke veel beter doorstroomde.

Inmiddels is de plek bij Papendrecht omgetoverd in een spitsstrook met matrixborden. Daarmee worden ook op wegen elders in het land geexperimenteerd.

Rijkswaterstaat bereidt ondertussen een grotere proef met dynamische wegmarkering voor. Daarbij is het de bedoeling een rijbaan met twee stroken tijdens de spits te veranderen in een rijbaan met drie stroken. Hoe tussen die twee indelingen van de weg veilig moet worden geschakeld, wordt momenteel onderzocht op een simulator.

In de concept-eisen die de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat onlangs het licht liet zien, zijn de ervaringen met de praktijkproef op de A15 verwerkt. Bij de oproep aan geinteresseerden voor die proef werden alleen summiere prestatie-eisen gegeven, om fabrikanten niet te veel in een bepaalde richting te duwen bij het zoeken naar oplossingen.

Fabrikanten zijn nu gebonden aan eisen voor een maximum contrast tussen de markering en het asfalt op tijden dat de markering is uitgeschakeld. Het zou volgens projectleider Van den Brink ideaal zijn wanneer je helemaal niets zou zien, maar dat is voorlopig technisch nog niet uitvoerbaar. Ook is er een concept-procedure voor een typegoedkeuring opgenomen, om de sterkte van het systeem te testen.

Geinteresseerden kunnen de concept-eisen opvragen bij de AVV, gevestigd in Rotterdam. Van den Brink zit te springen om commentaar.

Reageer op dit artikel