nieuws

Landgoederen komen tot leven in Overijssel

bouwbreed

heino – In de vorige eeuw waren geen landgoederen meer van de grond gekomen, maar in het nieuwe millennium komt het er toch van. In het zes eeuwen oude kasteel Het Nijenhuis in Heino werden de ontwerpen van vier nieuwe landgoederen in Overijssel gepresenteerd.

Het is de bedoeling deze plannen voor 2003 te realiseren. De landgoederen komen in de buitengebieden van Ommen, Zwolle, Holten en Hengelo (Ov). Een vijfde ontwerp zit in de pijplijn, de grond is echter nog niet verworven.

De locaties zijn voor de buitenwacht lang geheim gebleven. Dit om geen slapende honden (lees: projectontwikkelaars) wakker te maken. Over de locatie voor een mogelijk vijfde landgoed wordt ook gezwegen. De beheerders hebben de gronden nog niet verworven, maar verder is de kogel door de kerk. De vier toekomstige landgoederen moeten een versterking vormen van het Overijsselse landschap. De ontwerpen voldeden aan de criteria van de provincie dat het landgoed minimaal tien hectare moest beslaan en voor 30 procent uit bos bestaat. Circa 90 procent van het landgoed wordt opengesteld voor het publiek.

In alle vier ontwerpen zijn derhalve wandel- en fietspaden opgenomen. De meest in het oog springende zijn de landgoederen aan de rand van de Sallandse Heuvelrug bij Holten en in het toekomstige landschapspark Weusthag aan de A1 bij Hengelo. Eerstgenoemd landgoed met de naam Look maakt deel uit van een grondwaterbeschermingsgebied. Opvallend genoeg maakt een boerderij met opstallen deel uit van het gebied. Andere kenmerken zijn weilanden, houtsingels, hagen, bospercelen en sloten. Het landhuis wordt vormgegeven vanuit de zogenaamde Yin-Yang theorie. Het op een verhoging gelegen huis wordt omringd door een spiraal, een bescheiden aarden wal.

Het Hengelose landgoed wordt gekenmerkt door het oorspronkelijke coulisselandschap. Het landhuis is gebaseerd op de filosofie van Frank Lloyd Wright: brede dakoverstekken, een sterk horizontale structuur en terugliggende loggia’s. Grontmij Overijssel is de enige instantie die een landgoed zal realiseren. Verder betreft het particulieren die veel geld over hadden om hun ‘droom’ waar te maken. Het landgoed van de Grontmij ligt straks in de IJsseldelta bij Zwolle. Het gebied kenmerkt zich door een knikkende polderverkaveling. De helft zal bestaan uit bos, de rest wordt ingericht met een bloemenweide en boomgaard. Het blokvormige landhuis ‘Benoorden d’IJssel’ draagt markante horizontale en verticale accenten.

Plantage ‘Witharen’ ligt op een hoge rug in een jong ontginningslandschap ten noorden van Ommen en is vijftien hectare groot. Vijf hectare nieuw bos wordt aangeplant. Het landhuis bestaat uit twee eenheden, gescheiden door water. Gebruik van duurzame bouwmaterialen, energiebesparing en benutting van zonne-energie zijn de voornaamste uitgangspunten.

Vooral particulieren maken hun droom waar

Reageer op dit artikel