nieuws

Laatste fase van werk in Kenia aangebroken

bouwbreed

Studenten zetten mogelijkheden voor verbinden van oevers op een rij: brug zonder pijlers beste optie nairobi – De laatste fase van het onderzoek van de vijf studenten Civiele Techniek van de TU-Delft is aangebroken. Komende week worden de oplossingen voor een oeververbinding in het Tsavo National Park toegelicht.

De mogelijkheden voor het verbinden van de oevers van de Athi- rivier zijn al eerder uiteengezet. Voor de duidelijkheid zijn ze navolgend nogmaals op een rijtje gezet:

* Het verhogen van de aanwezige ‘Irish Bridge’ zodat deze vrijwel het gehele jaar bruikbaar is;

* Een, door de opdrachtgever gewenste, semi-open tunnel;

* Een brug al dan niet met pijlers in het water.

Een nadere uitwerking levert het volgende op:

Ten eerste zijn twee locaties gekozen. De eerste ligt 10 kilometer ten noorden van de samenvloeiing van de Tsavo en Athi rivier. De rivier stroomt hier door een smal bed dat tussen de 70 en 80 meter breed is. Vervolgens splitst het water zich in drieën en stroomt rond twee hoge rotseilanden. Benedenstrooms hiervan verbreedt de rivier zich. Het smalle gedeelte leent zich voor een brug, terwijl de semi-open tunnel net benedenstrooms van de rotseilandjes kan worden aangelegd. De tweede locatie ligt ongeveer 30 kilometer stroomafwaarts. Hier bevindt zich de huidige ‘Irish Bridge’ in een rivierbedding die ongeveer 500 meter breed is. Een verhoogde ‘Irish Brigde’ kan op de plaats van huidige worden gemaakt. Om een keus te kunnen maken, is het gedrag van de rivier de Athi onderzocht. Het wordt gekenmerkt door lage afvoeren gedurende grote delen van het jaar, terwijl in het regenseizoen in korte perioden grote hoeveelheden water kunnen afstromen. De gemiddelde afvoer bedraagt ongeveer 25 kubieke meter per seconde bedraagt, maar tijdens El Niño kan dit oplopen tot meer dan 5000 kubieke meter per seconde. Modellering wijst uit dat ter hoogte van de eerste locatie waterstanden tot 13 meter voorkomen met stroomsnelheden tot 8 meter per seconde. Op de tweede locatie kan de waterstand oplopen tot 10 meter, echter met een beduidend lagere watersnelheid. Tussen de 2 en 3 meter per seconde. Verder moet rekening worden gehouden met het feit dat het niet mogelijk is gecompliceerde bouwmethoden te gebruiken. De meeste arbeiders zijn ongeschoold en bijvoorbeeld beton moet in-situ worden gestort. Rekening houdend met deze randvoorwaarden kan worden geconcludeerd dat een semi- open tunnel moeilijk realiseerbaar is. De grote afvoer van de rivier tijdens El Niño zorgt ervoor dat constructies, die in het water worden gelegd, bestand moeten zijn tegen grote krachten. Verder vergen zaken als erosie, piping (onderloopsheid) en het feit dat een constructie in het water altijd lekt, gecompliceerde oplossingen die veel geld kosten. Het verhogen van de huidige ‘Irish Brigde’ lijkt op voorhand de makkelijkste en goedkoopste oplossing. Analysering van afvoergegevens leert echter dat een zes meter hoge constructie gebouwd moet worden om een bruikbaarheid van vijf en negentig procent te garanderen. Een brug biedt, mits gebouwd zonder pijlers in het water, de beste mogelijkheden. Er zijn geprefabriceerde stalen vakwerkbruggen verkrijgbaar de 75 meter brede rivier kunnen overspannen. Gespecialiseerde bedrijven garanderen een naar verhouding goedkope brug, die in onderdelen wordt aangeleverd en ter plaatse relatief eenvoudig kan worden aangelegd. Praktisch werk in Kenia Het Tsavo East National Park, gelegen in het zuidoosten van Kenia tussen Nairobi en Mombasa, kampt met een groot waterhuishoudingprobleem. Over het algemeen heerst in het park grote droogte en wanneer het regent wordt het niet vastgehouden. De beheerder van het park heeft al proeven gedaan maar voor de beste oplossing is contact gezocht met de faculteit der Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Inmiddels is een multidisciplinaire groep van vijf studenten in Kenia in het kader van hun vierde jaars project voor Civiele Techniek. In twee maanden gaan zij evalueren, aanbevelingen doen en eventueel alternatieven aandragen. Twee van hen, Jasper Nillesen (23) en Ewout Voors (23), doen in deze krant wekelijks verslag van de vorderingen van het project.

Reageer op dit artikel