nieuws

Kadebewoners in Kampen opnieuw naar Raad van State

bouwbreed Premium

Bewoners van de IJsselkade in Kampen stappen opnieuw naar de Raad van State om de plannen voor een waterkering door en achter hun woningen van tafel te krijgen. Hun advocaat S. Maakal dient dinsdag een herzieningsverzoek in bij de Raad. Het is een laatste poging van de kadebewoners om de plannen te dwarsbomen.

De waterkering die de Kamper binnenstad moet beschermen tegen overstroming van de IJssel is omstreden, omdat 94 van de 157 woningen op het 1,7 kilometer lange traject buitendijks blijven. Het waterschap wil echter gebruik maken van de historische waterkering, de middeleeuwse stadsmuur waarvan uitsluitend delen van de fundering nog maar behouden zijn gebleven. Door de jaren heen zijn er schuurtjes en gedeelten van monumentale woningen bovenop de fundering gebouwd. De kadebewoners vechten al drie jaar tegen de plannen van waterschap Groot Salland, dat beweert dat de stadsmuurvariant veel goedkoper is (35 miljoen gulden) dan alle andere alternatieven. De bewoners verwijten het waterschap dat het nooit de veel goedkopere beweegbare kering (20 miljoen gulden) van uitvinder Van den Noort heeft onderzocht. Bij deze variant is sloop van woningen niet nodig, en bovendien beschermt de beweegbare kering ook de buitendijkse huizen.

Nieuwe feiten

Op 27 april 1999 wees de Raad van State alle bezwaren van de kadebewoners van de hand. De bewoners willen dat die uitspraak wordt herzien, omdat zij menen dat destijds op basis van onvolledige gegevens is geoordeeld. “Bovendien zijn sindsdien nieuwe feiten op tafel gekomen”, aldus Maakal. Bij de aanbesteding in november 1999 bleek de laagste inschrijving ongeveer 25 miljoen gulden hoger uit te vallen dan waarop het waterschap had gerekend. Maakal: “De kostenbesparing waar het waterschap over spreekt, is er dus niet. Ze maken mij niet wijs dat ze dat niet hebben kunnen zien aankomen.”

Ingewikkeld

Waterschap Groot Salland reageert ‘niet verrast’ op de nieuwe stap van de kadebewoners. “Wat ons betreft is er geen sprake van nieuwe feiten die het oordeel van de Raad van State zouden kunnen beïnvloeden”, weerlegt woordvoerder Meuleman. Het indienen van een herzieningsverzoek bij de Raad van State is een juridisch ingewikkelde stap die in Nederland zelden wordt gezet. De kans dat herziening wordt toegewezen is zeer klein. Vorig jaar gebeurde dit bij de Betuweroute, maar dit heeft niet geleid tot een herziening van de uitspraak. Maakal verwacht dat het verzoek van de bewoners in Kampen binnen drie weken in behandeling wordt genomen.

Reageer op dit artikel