nieuws

‘Kabinet schat stijging lonen veel te laag in’

bouwbreed

breukelen – De contractlonen zullen veel harder stijgen dan het kabinet denkt. Daardoor zal het kabinet gedwongen zijn ook meer geld uit te trekken voor de lonen in de collectieve sector. Dit becijfert het economisch instituut van Nijenrode, het Nyfer.

De hoge economische groei gaat gevolgen krijgen voor de lonen. Het kabinet voorspelt te laag met een loonstijging die afneemt van 3,3 procent dit jaar naar 2,8 procent in 2001. Dat is onwaarschijnlijk omdat de inflatie zal oplopen tot boven de 3 procent in 2001. Dit schrijft het Nyfer in de conjunctuurprognose die volgende week zal verschijnen in de Financiele Monitor van het instituut.

Het instituut wijst erop dat in het recente verleden er maar drie jaar zijn geweest dat de contractloonstijging lager was dan de inflatie, maar toen lag de werkloosheid tegen de 600.000. Nu is de situatie precies andersom. De werkloosheid daalt nog steeds en er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt.

Daarnaast zal er volgens het Nyfer sprake zijn van voortgaande economische groei, die ook nog eens sterker is dan het gemiddelde in de Europese Unie. Voor 2000 komt het Nyfer uit op 4,1 en voor 2001 op 3,2 procent.

De reden voor die groei is dat Nederland onveranderd populair blijft bij buitenlandse bedrijven. De problemen op de arbeidsmarkt zijn wel belangrijk voor de binnenlandse politiek, maar buitenlandse investeerders vinden dit aspect veel minder relevant. Die kijken meer naar de manoeuvreerruimte van de succesvolle Nederlandse uitzendbureaus of de mogelijkheid om ontslag van personeel via de kantonrechter te bewerkstelligen. Op deze punten is Nederland koploper in Europa zo meent het Nyfer.

De feitelijke economische groei hangt echter af van de koers van de euro, de prijs van energie en de conjunctuur in Engeland en Amerika. Maar dat zijn goeddeels factoren waarmee onze buurlanden ook te maken hebben. De relatieve voorsprong van Nederland blijft daarom bestaan. Dit alles zorgt daarom voor een voortgaande opwaartse druk op de lonen.

Het Nyfer staat ook sceptisch tegenover de berekening van het Centraal Planbureau dat de arbeidskorting vanaf 2001 zal bijdragen aan gematigde looneisen. Door die korting wordt het nettoverschil tussen lonen en uitkeringen hoger. Het CPB gaat ervan uit dat uitkeringsgerechtigden daardoor sneller een baan zullen willen hebben, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt verlicht wordt.

Nyfer is daarvan niet overtuigd. De meeste werknemers verdienen zoveel meer dan het minimumloon en doen ander werk dan mensen met de laagste inkomens, dat hun loonstijging hierdoor geen neerwaartse druk zal ondervinden.

Dit alles brengt het Nyfer tot de conclusie dat de contractlonen in de markt dus tussen de 3,5 en 4 procent zullen stijgen de komende twee jaar. Gezien de toch al bestaande achterstand in met name het onderwijs en de zorgsector, ontkomt het kabinet er niet aan in die sectoren redelijk in de pas te lopen met de markt. Dat kost een procentpunt meer dan waarvan het kabinet nu uitgaat.

Gunstige economie drijft loonkosten omhoog

Reageer op dit artikel