nieuws

Holzmann slikt bijna drie miljard verlies

bouwbreed Premium

frankfurt – Het verlies van Philipp Holzmann over 1999 pakt ruim een kwart miljard gulden hoger uit dan verwacht. Het concern rekende met een nadelig saldo van 2,7 miljard gulden maar loopt boekhoudkundig gezien tegen nieuwe tegenvallers op ter hoogte van 258 miljoen gulden.

Het extra verlies vindt vooral zijn oorzaak in uitstel van inkomsten uit de verkoop van het hoofdkantoor en hogere stilstandskosten in de dramatische slotmaanden van 1999. De afstoting van het markante hoofdgebouw aan de Taunusanlage in Frankfurt zorgt dit jaar incidenteel voor een extra inkomstenbron van 146 miljoen gulden.

Zowel de directie van Holzmann als de adviseurs van bureau Roland Berger vinden dat het concern nadrukkelijk op de goede weg terug is. Bij de snel naderende afsluiting van de omvangrijke herstructureringen, beschikt het concern over een sterk verbeterde concurrentiekracht.

De afgelopen maanden heeft Holzmann zeven van zijn veertig vestigingen in Duitsland gesloten. Tot eind dit jaar zullen nogmaals zestien vestigingen worden opgedoekt. De afslanking gaat gepaard met het terugbrengen van het personeelsbestand met minstens 3800 medewerkers. Tot begin mei stootte het concern al 3338 personeelsleden af. Van hen hebben vijftienhonderd voor de periode van een jaar onderdak gezocht bij een speciale bemiddelingsmaatschappij. Inmiddels zijn 280 ex-Holzmanner op deze wijze doorgestroomd naar functies elders in het bedrijfsleven. Het aantal gedwongen ontslagen is beperkt gebleven tot 590. In het hoofdkantoor werd 35 procent van de 284 banen geschrapt.

Holzmann begint vaart te maken met het terugbrengen van het aantal dochterbedrijven van 600 tot 320. Tot de eerste zestien deelnemingen waarvan de Frankfurters hun hand hebben afgetrokken behoren de (extreem verliesgevende) KolnArena, de Lompel Bautenschutz GmbH en het Berlijnse inkoopcentrum Schenefeld. De afsluitende onderhandelingen over 55 verdere deelnemingen staan vlak voor de afronding. Doel is om voor september meer dan de helft van deelnemingen elders onderdak te brengen.

Mede door het ingrijpen bij de dochters, zijn bij Holzmann de operationele kosten al met ruim honderd miljoen teruggebracht. Oogmerk is het drievoudige te bezuinigen, wat vooral zijn weerslag vindt in het terugdringen van materiaalkosten en het management ter sturing van de onderaannemers.

Volgens de directie van Holzmann heeft het concern zich hersteld van de zware klappen eind vorig jaar. In het eerste kwartaal werden 4,5 procent meer opdrachten binnengehaald dan begroot. Vooral de Deutsche Asphalt, maar ook Imbau echter stelden teleur.

De bouwprestatie lag de eerste drie maanden dankzij de buitenlandse activiteiten 5,3 procent boven de planning.

Reageer op dit artikel