nieuws

Het Kuipje van Roosendaal: niks bijzonders, maar toch bijzonder

bouwbreed Premium

roosendaal – “Het is bouwtechnisch eigenlijk niks bijzonders, althans niet anders dan de bouw van elk willekeurig kantoorpand. Maar tegelijkertijd is het heel bijzonder. Want zo veel stadions zijn er in Nederland niet te bouwen. In die zin is het bijzonder en ben ik er trots op.”

M. Bleij is projectleider bij aannemer Bouwmaatschappij Roosendaal, onderdeel van de BVR-groep.

“Er zit in elk geval een heleboel beton in”, zegt Bleij. “Standaard tribune-elementen van Haitsma, waarbij de hellingshoek heel belangrijk is. De toeschouwer moet zonder obstakels de zijlijn en de cornervlag kunnen zien. Op dat prefab beton komt het eigenlijke product van RBC Roosendaal: ongeveer 5000 stoeltjes. Die komen van de bekende sportleverancier Schelde.”

Goedkoop

“Verhoudingsgewijs zit er ook heel veel tegelwerk in het pand. Die komen _ net als de overige bouwstoffen _ van de plaatselijke vestiging van Raab Karcher Bouwstoffen, die naast het stadion zit. We werken met goede en goedkope materialen. Het uitgangspunt is steeds geweest dat het nieuwe stadion sober en doelmatig wordt en toch gezellig.” Architect Rob van den Bergh Partners in Bergen op Zoom heeft een gesloten ring ontworpen met aan de noordzijde het ‘clubhuis’ (Bleij: “Eigenlijk is het een uitzonderlijk grote sportkantine”) met bestuurskamers, kleedkamers, materiaalruimten, een spelers- en een supportershome, een brasserie, een restaurant, kantoren en de onvermijdelijke business-units, veertien in getal. Aan de zuidzijde een kaartverkooppunt en de ingangen zijn op de hoeken geprojecteerd. Onder de tribunes komen toiletten en uitgiftepunten.

Kuipje

“Het is een gesloten geheel, overdekt met een lichte uitvoering van een stalen dakbeplating. Het publiek zit dicht op het veld, zonder dat er hoge hekken omheen staan. Het nieuwe stadion wordt nu al in de volksmond het Kuipje van Roosendaal genoemd”, aldus Bleij.

Het Kuipje van Roosendaal is het resultaat van uitvoerig voorbereidend overleg tussen diverse belangengroepen. In de eerste plaats is dat de Stichting Accommodatie RBC, die eigenaar wordt van het complex en het verhuurt aan de voetbalvereniging RBC, die sinds kort de toevoeging Roosendaal officieel in de naam voert.

Goed gekozen

Verder deden mee de woningcorporatie Arwon en de gemeente Roosendaal, die op het oude complex van de club woningen gaan bouwen en de woningen in de omgeving renoveert in het kader van de revitalisering van de westelijke stadswijk. En de ontwikkelingsmaatschappij van de BVR-groep deed mee.

“De plek is goed gekozen”, zegt Bleij. “Het is dicht bij het station, niet te dicht bij een woonwijk en goed bereikbaar. Tegen het stadion aan wil de BVR-groep twee kantoorpanden van zes hoog gaan bouwen met in totaal zo’n vierduizend vierkante meter vloer en aan de westzijde een commerciele ruimte van ongeveer 2700 vierkante meter voor perifere detailhandel als woninginrichting en dergelijke. Dat staat los van de exploitatie van het stadion.”

Nieuw concept

“Een deel van de clubaccommodatie, zoals het spelershome of de brasserie, kan doordeweeks ook als vergader- of conferentieruimte worden verhuurd. De bedoeling is dat er doordeweeks, ook als er niets te doen is op het veld, toch leven in het stadion is.”

Bleij is ook heel tevreden over de belangstelling die er met name uit Belgie is voor het nieuwe stadion.

“Het Kuipje van Roosendaal is niet een geheel nieuw concept. Er is heel goed gekeken naar het stadion van Heracles in Almelo en de standaard tribune-elementen van Haitsma. De architect heeft daaraan een heel eigen invulling gegeven.”

Behoefte

“Nu blijkt dat er heel wat behoefte bestaat aan stadions met een capaciteit van rond 5000 toeschouwers. Vanuit Belgie is belangstelling getoond, maar ook in Japan is er een grote hoeveelheid voetbalclubs die onder de top zitten en behoefte hebben aan een accommodatie van deze omvang.”

Marcel Bleij: “Voor een relatief bescheiden bedrag aan investering _ dit stadion kost circa 15 miljoen gulden _ kunnen veel clubs een modern, sober, doelmatig en exploitabel stadion neerzetten.”

Het Kuipje van Roosendaal is een gesloten geheel, overdekt met een lichte uitvoering van een stalen dakbeplating.

‘Sober en doelmatig en toch gezellig’

Reageer op dit artikel