nieuws

Haaglanden maakt ruimte voor kantoren

bouwbreed

Het stadsgewest Haaglanden wil de plancapaciteit voor kantorenbouw op korte termijn met zo’n 250.000 vierkante meter vergroten.

Deze uitbreiding moet het tekort aan kantoren in de regio terugdringen. Dit blijkt uit de nota ‘Kantorenprogramma Haaglanden 2010, Evaluatie, 1e fase tot 2005’. Om ruimte te geven aan de toegenomen dynamiek wil het stadsgewest een ruimer regionaal kantorenprogramma vaststellen, zodat de gemeenten binnen het stadsgewest beter op de markt kunnen inspelen. Voor de inschatting van de toekomstige behoefte aan kantoorruimte zijn prognoses uit verschillende bronnen beoordeeld. Op basis daarvan wordt een maximum vraag verwacht van 150.000 vierkante meter per jaar voor de periode 2000 tot 2005, in totaal 750.000 vierkante meter.

Reageer op dit artikel