nieuws

Grote woningvraag ouderen Gelderland

bouwbreed

arnhem – De vergrijzende naoorlogse geboortegolf brengt in Gelderland de nodige naweeen voort. Volgens berekeningen is over twintig jaar een derde van de bevolking 50-plus. Die bijna 700.000 inwoners zullen dan een woningbehoefte hebben van ongeveer 400.000 eenheden, wat neerkomt op bijna de helft van het woningbestand.

Deze verhouding wordt sterk bepaald doordat 55-plussers vooral een- en tweepersoonshuishoudens vormen. De provincie denkt voor hen niet alleen aan nieuwbouw, maar ook aan het aanpassen van een deel van de huidige voorraad. Dit staat in de provinciale notitie ‘Goed wonen voor ouderen’.

Reageer op dit artikel