nieuws

Goederenvervoer per spoor loopt in hoog tempo terug

bouwbreed Premium

zoetermeer – De verladersorganisatie EVO is niet verbaasd over cijfers die aantonen dat het gebruik van het pas nog voor miljoenen guldens uitgebreide rangeerterrein Kijfhoek bijna is gehalveerd. Het goederenvervoer per spoor holt volgens beleidssecretaris spoorvervoer M. Philips van EVO in hoog tempo achteruit.

Hij reageert hiermee op de schriftelijke vragen die GroenLinks vorige week stelde aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. Tweede-Kamerlid Van der Steenhoven vroeg de minister investeringen in infrastructuur voor goederenvervoer kritisch te bezien vanwege de snelle afname van het gebruik van de trein voor goederenvervoer.

Hij presenteerde cijfers, die afkomstig zijn uit bronnen bij spoorvervoermaatschappij Railion (fusienaam NS Cargo en DB Cargo). Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat het aantal geheuvelde wagons zou zijn afgenomen van 1300 per etmaal voor de uitbreiding van Kijfhoek, tot 700 nu. De capaciteit van het grootste rangeerterrein van Nederland, dat is gekoppeld aan de Betuwelijn, is vergroot van 1600 tot 2800 wagons per etmaal. Een verdere groei tot 4000 wagons is in de toekomst mogelijk.

Verspilling

Kamerlid Van der Steenhoven constateert echter dat elke cent die nu wordt geinvesteerd in uitbreiding van de infrastructuur voor goederentreinen verspilling is. Hij vindt de dalende tendens reden om alle toekomstplannen op dit gebied kritisch onder de loep te nemen.

Opmerkelijk is dat zowel bij de projectorganisatie Betuweroute als bij officiele kanalen van Railion en bij de NS niemand de cijfers van GroenLinks kan bevestigen. Op de vraag hoeveel wagons er op dit moment op Kijfhoek worden geheuveld, komt gewoon geen antwoord. De cijfers van GroenLinks worden ook niet ontkend.

De EVO zou het niet verbazen als het gaat om correcte getallen. “Als gevolg van de marktwerking is het spoorvervoer verzakelijkt. Onrendabele diensten zijn gestaakt. Bovendien heeft een aantal bedrijven het spoor als transportmogelijkheid afgeschreven, omdat er sprake is van te weinig samenwerking tussen spoorvervoermaatschappijen in Europa. Een aantal oude staatsmonopolisten houdt die samenwerking tegen”, zegt Philips.

Manifest

De bedrijven willen volgens de beleidssecretaris wel. “Dat mag blijken uit het manifest dat recent op initiatief van ons, Railforum, VNO-NCW en Nederland Distributieland is ondertekend en gestuurd naar Nederlandse en Europese politici. Grote ondernemingen als Akzo-Nobel, Bavaria, Philips, Ahold, Mars, Sara Lee, Corus, IBM, Grolsch, Heineken en Esso geven daarin te kennen gebruik te willen maken van het spoor in Europa. Ze constateren echter tevens dat er teveel tekortkomingen zijn. Gebrek aan marktwerking in Europa en te veel obstakels bij de grenzen zorgen er volgens de bedrijven en initiatiefnemers van het manifest voor dat de concurrentiepositie van het spoor bedroevend is ten opzichte van de vrachtauto. Wij pleiten daarom voor snelle verbeteringen. Het mag niet zo zijn dat de ontwikkelingen in vijftien landen in vijftien verschillende tempo’s gaan”, aldus Philips.

Binnenvaart

Dat marktwerking tot successen kan leiden is volgens de beleidssecretaris spoorvervoer bij de binnenvaart gebleken. “Die markt is sinds kort helemaal open en je ziet dat die naar tevredenheid werkt van zowel de schippers als de aanbieders van lading. Dat kan bij het spoor ook, maar dan moet er erg veel gebeuren. Het is dan ook nodig dat er flink wordt geinvesteerd in railverbindingen.”

Reageer op dit artikel