nieuws

Gemeenten nemen kijkje in de toekomst

bouwbreed

leeuwarden – De ontwikkelingen in de economische kernzone A7 tussen Sneek en Drachten gaan erg snel, constateren de provincie Friesland en de vijf gemeenten die de stuurgroep A7 vormen. Daarom geven ze opdracht tot het opstellen van een nieuwe ruimtelijk-economische structuurschets, waarin keuzes voor de toekomst worden vastgelegd.

In verband met de komst van de vijfde nota Ruimtelijke Ordening moet de structuurschets in korte tijd worden opgesteld. Zij bestrijkt een periode van twintig jaar met een doorkijkje tot 2030. In de schets worden behalve bedrijventerreinen ook andere ruimtelijk relevante aspecten meegenomen, zoals water, wonen, werken, recreeren en infrastructuur.

Effecten

Bij de laatste wordt gekeken naar de mogelijke effecten van een Zuiderzeespoorlijn of magneetzweefbaan. Behalve de positieve economische impuls wordt ook bestudeerd hoe groot de toename van de bevolking zal zijn en welke gevolgen dit voor de provincie heeft.

Een eerste aanzet tot de structuurschets is bijna gereed. Binnen de A7 zone heeft een ambtelijke werkgroep al een visie opgesteld met betrekking tot de bedrijventerreinen.

Voor de eerstkomende tien jaar verwacht deze werkgroep dat in totaal zo’n 450 hectare nodig is. Voor deze voorspelling baseert de werkgroep zich op de ontwikkelingen in de jaren negentig.

De uitbreiding van de bedrijventerreinen vindt vooral plaats bij de vier steden die in de zone liggen. Sneek wordt gezien als het centrum voor watergebonden bedrijfsactiviteiten. Behalve watersport gaat het dan ook om industriele bedrijvigheid. Heerenveen en Drachten gaan zich concentreren op transport en distributie, terwijl Joure naast een algemene functie in het geheel, nauw blijft samenwerken met buurgemeente Heerenveen als het gaat om de exploitatie van Businesspark Friesland en Heerenveen West.

Bedrijventerreinen

Veelal zullen bestaande bedrijventerreinen verder worden uitgebreid. Maar volgens de plannen is er ook een aantal nieuwe locaties.

Bij Drachten vindt uitbreiding plaats in de richting van de vliegstrip, terwijl bij Joure wordt gedacht aan verdere groei van het terrein tegenover Sara Lee/DE.

De gemeente Heerenveen heeft onlangs aan de noordkant van de A7 ongeveer honderd hectare grond aangekocht, omdat andere terreinen snel volstromen. Daarnaast bestaat groeiende belangstelling voor het Internationaal Bedrijvenpark Friesland. Met vier bedrijven wordt onderhandeld, waaronder een bedrijf in de houtbewerking.

Reageer op dit artikel