nieuws

FNV’ers bestuderen veiligheid

bouwbreed

FNV Bondgenoten gaat van de zomer een uitgebreid onderzoek doen in onder meer de installatiesector naar de oorzaken van ernstige ongevallen op het werk. De bond doet dit uit onvrede met de houding van de Arbeidsinspectie die er geen tijd voor heeft.

In Nederland is tot nu toe geen zicht op de oorzaken van ernstige ongevallen op het werk, zo meent Bondgenoten. De Arbeidsinspectie maakt als enige instantie rapporten op van ernstige ongevallen maar is niet in staat daaruit algemene conclusies te trekken. Dit blijkt uit een briefwisseling tussen de bond en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken. De bewindsman schreef in een brief aan Bondgenoten dat “het doorspitten en analyseren van al de processen-verbaal en ongevalsrapporten van de afgelopen jaren een onverantwoorde claim op de capaciteit van de Arbeidsinspectie zou leggen”. FNV Bondgenoten is die houding nu meer dan zat temeer omdat het aantal ernstige ongevallen sinds 1996 met 40 procent is gestegen. Die stijging vindt de bond alarmerend. “Het is zeer teleurstellend dat bij een dusdanig grote stijging van het aantal ongevallen de overheid niet in staat is om een analyse naar de oorzaken ervan uit te voeren. Daarom gaan wij als vakbeweging zelf onderzoek doen met behulp van onze leden. Door meer inzicht in de oorzaak van ongevallen te krijgen, kunnen voorstellen voor verbetering worden ontwikkeld. En dat is hard nodig, want we moeten ervoor zorgen dat het aantal ongevallen niet verder stijgt”, aldus Jan Warning, hoofd kwaliteit van de arbeid van Bondgenoten.

Discrepantie

Hij signaleert dat er een toenemende discrepantie zit tussen de veiligheid op papier en de veiligheid op de werkvloer. Op papier zijn er vele procedures, certificaten en papieren rampenplannen. In de praktijk moet het veiligheidsbeleid concurreren met andere ondernemingsdoelstellingen zoals het bezuinigen op niet-kerntaken. In de bouw is wel iets meer bekend over de oorzaak van ernstige ongevallen. FNV Bouw signaleerde in 1998 al een stijging van het aantal ongevallen met dodelijke afloop. Reden voor deze bond om van toen af aan al hard op maatregelen aan te dringen. Ook in de cao zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zo is daarin het idee neergelegd om wao’ers in te zetten als arbo-voorlichters op bouwplaatsen. In september moet dit van start gaan. Zo’n twintig wao’ers zullen dan in dienst van Aboma + Keboma bouwplaatsen afgaan.

Reageer op dit artikel