nieuws

Europa vereenvoudigt aanbestedingen overheid

bouwbreed

brussel – De Europese Commissie heeft op advies van Eurocommissaris Bolkestein (interne markt) voorgesteld de EU-regels over overheidsaanbestedingen te moderniseren.

Volgens Bolkestein, die hiermee reageert op het overleg onlangs van de Europese regeringsleiders in Lissabon, worden de richtlijnen voor overheidsaanbestedingen vereenvoudigd. Ze worden bovendien aangepast aan de behoeften van de moderne administratie en de overgang naar de nieuwe economie.

Zo zullen de drie bestaande richtlijnen over overheidsaanbestedingen worden samengesmolten tot een tekst. Daardoor zal het aantal artikelen over overheidsaanbestedingen alleen al worden gehalveerd.

Het nieuwe pakket van aanbestedingsregels, dat vanaf 1 januari 2002 van kracht moet worden, is ook eenvoudiger en gebruiksvriendelijker. De tekst dient als gids voor de verschillende stappen van de aanbestedingsprocedure.

De drempels die bepalen of de Europese regelgeving van toepassing is bij dit soort aanbestedingen zullen in de vereenvoudigde richtlijn in euro worden uitgedrukt. Behalve een vereenvoudiging stelt de Europese Commissie ook voor de regels aan te passen aan de nieuwe economische realiteit.

Bolkestein wees er op dat de overheidsaanbestedingen in de Europese Unie een bedrag vertegenwoordigen van duizend miljard euro ofwel ongeveer de helft van de Duitse staatsbegroting. Overheidscontracten en de aankoop van goederen en diensten door de overheden zijn goed voor 14 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie.

Telecommunicatie

Als gevolg van de vergaande liberalisering van de telecommunicatiesector zal deze niet meer onder de regels van de overheidsaanbestedingen vallen.

Zoals bekend heeft een groot deel van de overheidsaanbestedingen in de EU betrekking op de bouw. Dit blijft natuurlijk zo onder de vernieuwde regelgeving.

Reageer op dit artikel