nieuws

EU vordert zuiniger energieverbruik

bouwbreed

brussel – De Europese Unie zal zelf normen opstellen als de industrie niet vrijwillig de energie-efficientie vergroot. Brussel wil met vrijwillige overeenkomsten het energieverbruik in de komende tien jaar met 12 procent verminderen.

Wanneer dat streefcijfer wordt gehaald, draagt de EU voor tweevijfde bij aan de beperking die het Verdrag van Kyoto aan de uitstoot van broeikasgassen stelt.

In de loop van dit jaar publiceert Brussel richtlijnen voor een grotere energie-efficientie. Zo moeten de Europese bedrijfstakken cement en energie in 2002 een vrijwillige overeenkomst tekenen. In ruil daarvoor stelt Brussel nieuwe subsidieregels op, die een efficienter energieverbruik bevorderen.

Reageer op dit artikel