nieuws

Enschede bouwt bij vuurwerkopslag

bouwbreed

ENSCHEDE – Met verbijstering is gereageerd op bestaande plannen van de gemeente Enschede woningen te bouwen in de buurt van de vuurwerkopslag van K. Haarman. Er is uit het Enschedese stadhuis nog geen geluid gekomen over een eventuele pas op de plaats na de tragedie van zaterdag.

Het gaat om Vinex-locatie Esmarke, waar voor 2008 ruim 4500 woningen moeten komen. Een deel daarvan zou op 70 meter afstand komen van Haarman op bedrijventerrein Sleutelkamp.

Dat zou betekenen dat opnieuw woningen bij een buitengewoon risicovolle opslagplaats liggen. Volgens projectleider Nijenhuis van Esmarke is nog onbekend hoeveel woningen waar precies komen. De plannen vergen nog nadere uitwerking. Daarover worden wegens de ramp geen mededelingen gedaan. Voorstellen zijn nog niet besproken in het college.

Nijenhuis kan zich voorstellen dat die plannen nu aangepast worden. Vuurwerkhandelaar Haarman zegt in 1998 schetsen te hebben gezien waarop de woningen zijn bedrijf op 70 meter afstand naderen. Hij zegt de gemeente aangeboden te hebben te verhuizen. Haarman wilde pand en grond tegen kostprijs verkopen, maar volgens hem vond de gemeente het geen probleem als hij bleef zitten. De gemeente reageert niet op Haarmans uitspraken. Haarman wil nog steeds weg, onder meer wegens het woonwagenkamp 50 meter verderop. Na de ramp zijn de bewoners daarvan een handtekeningenactie begonnen om hem weg te krijgen.

Mekkelholt

De gezamenlijke Enschedese woningcorporaties verwachten dat een groep van vierhonderd daklozen na drie maanden permanent is gehuisvest. Circa vijftig medewerkers van de corporaties Domijn en De Woonplaats gaan deze groep getroffenen bezoeken om hun woonwensen in kaart te brengen. Deze huurders hebben hun huis in de binnenste ring van de weggevaagde wijk Mekkelholt verloren.

Domijn en De Woonplaats hebben het grootste bestand aan huurwoningen in het epicentrum van het rampgebied. Sinds gisteren worden de huurders in hun noodwoning of op hun logeeradres bezocht.

Woordvoerster Borsboom geeft namens alle woningcorporaties in Enschede aan dat er zes gesprekken per dag worden gevoerd. “De woningcorporaties verwachten dat we langere tijd met getraumatiseerde mensen worden geconfronteerd.”

In samenspraak met de huurder wordt een lijst van woonwensen opgesteld. “Dat gaat niet alleen om de inrichting van de woning, maar ook om bij wie ze in de buurt willen wonen en welke voorzieningen nodig zijn. U kunt zich voorstellen dat er mensen een handicap hebben opgelopen als gevolg van de ramp. Voor hen zijn aangepaste woningen nodig.”

De woordvoerster geeft aan dat er ruimhartig met de wensen van de getroffenen wordt omgesprongen. De corporaties kijken niet op een paar centen.

Ruimhartig

Een groot probleem vooralsnog is dat de corporaties van slechts 180 huurders een adres hebben. De overigen zijn vermist of bivakkeren op onbekende adressen. Om snel contact te leggen met huurders als er voor hen een passende woning is gevonden, krijgt iedereen van de woningcorporaties een gratis mobiele telefoon uitgereikt.

‘Huizen Vinex-locatie Esmarke blijken gepland op risicovolle locatie’

Reageer op dit artikel