nieuws

Dit jaar lakmoesproef voor pps-projecten

bouwbreed

den haag – Dit jaar wordt belangrijk voor publiek-private samenwerking (pps). Het wordt de lakmoesproef of het ooit wat wordt met grote infrastructurele projecten. Dit zei VNO-NCW-voorzitter J. Schraven gisteren bij de presentatie van het rapport ‘Nieuwe impulsen voor pps’.

“Willen we pps echt goed van de grond tillen en een doorbraak bewerkstelligen, dan moet er uitdrukkelijker van bovenaf een push komen. Het proces verloopt nu te langzaam. In wezen is het een kwestie van politieke wil en drive”, merkte Schraven op.

Fonds

Een oplossing is volgens hem een deel van de gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) nadrukkelijk te bestemmen voor pps-projecten. Daarnaast zouden de Tweede Kamer en het kabinet zich moeten voornemen om op korte termijn alle in de Tweede Voortgangsrapportage genoemde projecten in pps-vorm uit te gaan voeren.

“Alleen wanneer het echt niet anders kan, mag het nog op de traditionele manier. Voor deze groep projecten kiezen wij voor een ‘ja, tenzij’.”

Daarnaast is volgens Schraven een cultuuromslag en herpositionering bij Rijkswaterstaat dringend nodig. Schraven haast zich overigens te verklaren dat hij daarbij niet wil tornen aan de kerncompetenties van Rijkswaterstaat.

Selectiever

Andere wensen van de werkgeversvoorman zijn snelle helderheid over de Europese aanbestedingsregels en meer op pps toegesneden ruimtelijke ordeningsprocedures. Ook moet er een minder belastende, efficientere en selectievere inzet van het instrument van marktconsultatie komen.

Volgens Schraven moet het op die manier toch mogelijk zijn pps een nieuwe impuls te geven. “Projecten als de A4 Midden-Delfland en A4 doorstroomroute zijn voor ons de lakmoesproef voor pps. Het bedrijfsleven staat er klaar voor.”

Op pagina 5: Niet lullen maar poetsen, dan lukt het wel met pps.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels