nieuws

Discussiemiddag bouw- en woningtoezicht

bouwbreed

den haag – ‘Bouw- en woningtoezicht op de tocht?’ Die vraag staat centraal tijdens de discussiemiddag die Stadswerk en Cobouw organiseren op woensdag 24 mei in societeit De Vereniging in Utrecht.

Aanleiding is de enquete die NIPO in opdracht van Cobouw heeft uitgevoerd onder 124 gemeenten. Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de plantoetsing ernstig te wensen overlaat.

In de reeks publicaties hierover ontbrak de stem van de gemeenten. De vakgroep Bouwen, Wonen & Volkshuisvesting wil daar verandering in brengen. “Immers, in de tot nu toe gevoerde discussie wordt volledig voorbij gegaan aan alle ontwikkelingen op de werkvloer”, motiveert de vakgroep. “Ontwikkelingen die ervoor moeten zorgen het moordende tempo van wijzigingen in de regelgeving bij te houden, zowel inhoudelijk als organisatorisch.”

Een forum van acht deskundigen buigt zich over de vraag hoe de toetsingspraktijk er in de toekomst uit moet zien. Welke kwaliteit verwachten we van de toetsing? Is certificering de oplossing voor de huidige problematiek? Hoe moeten gemeenten omgaan met marktpartijen in een ‘vrije’ situatie? Op die vragen wordt getracht onder leiding van dagvoorzitter H. Wilhelm, een antwoord te geven.

De specifieke deskundigheden van de forumleden beloven een stevige en diepgaande discussie: H.G. Beekhuis (hoofd BWT Arnhem), A.J.A. Kramps (DGVH VROM), E.J. van Kuilenburg (hoofd unit beleid & programmering Utrecht), H.C.W.M. Moesker (hoofd juridische zaken Delft), H. Nieman (directeur adviesbureau), C.L. Schneider (hoofd milieu & BWT Ridderkerk), H. Visscher (onderzoeker OTB), H. van Zeeland (architect en bouwbesluitadviseur).

Deelname aan de discussie staat open voor iedereen. Leden Stadswerk en Cobouwcard-houders betalen 95 gulden, medewerkers van begunstigers 125-, en overigen 150 gulden. Aanmeldingen bij Vereniging Stadswerk Nederland, postbus 30435, 2500 GK Den Haag, telefoon (070) 3738604, fax (070) 3738726.

Reageer op dit artikel