nieuws

Deutsche Bahn verkijkt zich Kostenstijging van meer dan 5 miljard

bouwbreed Premium

frankfurt – Mismanagement en onderschatting van grote projecten jagen de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn op extra kosten die kunnen oplopen tot 5,6 miljard gulden. Vooral de bouw van de hogesnelheidslijn van Frankfurt naar Keulen en de aanleg van het Lehrter Bahnhof in Berlijn leveren forse financiele tegenvallers op.

Accountantsbureau PwC Deutsche Revision stelt in een rapport, dat in handen is gevallen van de Suddeutsche Zeitung, dat de Deutsche Bahn een veel te lichte organisatie heeft gezet op de grootschalige bouwprojecten. Brancheorganisatie Deutsche Bauindustrie liet eerder al weten geen hoge pet op te hebben van de wijze waarop het spoorwegbedrijf zijn bouwprojecten opzet.

Vooral bij de hogesnelheidslijn van Frankfurt naar Keulen, die dwars door het middelgebergte van Taunus en Westerwald moet komen, stapelen de tegenslagen zich op. In eerste aanzet zou de belangrijke verbinding tussen het Rijn-Maingebied en knooppunt Keulen al vorig jaar in gebruik worden genomen. De Deutsche Bahn heeft de bordjes inmiddels verschoven en hoopt nu dat in 2002 de eerste trein kan rijden. De bouwers van de spoorlijn hebben tot dusverre zo’n dertienhonderd rekeningen nagezonden, die leiden tot onverwachte meeruitgaven van 2,3 miljard gulden.

Het accountantsbureau ontdekte dat de projectbewakers van de Deutsche Bahn gemakshalve onwelgevallige studies over de geologische omstandigheden in het gebied buiten beschouwing lieten.

Verrassingen

Daardoor zorgde de tunnelbouw in de Taunus en onder het riviertje de Sieg zorgde voor grote verrassingen. De meerkosten, toegerekend aan de post geologie, worden geraamd op 370 miljoen gulden. Grote vertragingen ontstonden bovendien doordat het op eigen benen gekomen staatsbedrijf bouwopdrachten verstrekte zonder de afwikkeling van de planprocedures af te wachten.

Volgens PwC Deutsche Revision zijn de problemen in Berlijn van dezelfde orde. Het bureau trof slordige bouwcontracten op basis van onvoltooide planningen aan en hekelt het niveau van de medewerkers. Door ongewenste vervlechtingen via projectmaatschappijen controleerden de bouwers gedeeltelijk hun eigen werkzaamheden. In duizenden gevallen werden boven de contracten uit extra rekeningen nagezonden.

Om de overschrijdingen te bekostigen, voert de Deutsche Bahn een rigoureus saneringsbeleid door, waarin zowel de rentabiliteit van de lijnen, het onderhoudsprogramma als het personeelsbestand onder de loep wordt genomen.

Reageer op dit artikel