nieuws

Deskundigen duelleren over windturbines

bouwbreed

zoetermeer – Is een windturbinepark in de Noordzee nu wel of niet haalbaar? Over deze vraag liepen de gemoederen gisteren af en toe hoog op tijdens een bijeenkomst van het Nederlands Studiecentrum in Zoetermeer.

F. Schmolzer van bouwbedrijf Koop meent dat ‘onze kinderen’ pas elektriciteit uit buitengaatse turbines geleverd krijgen. Ir. W Schatborn van het Energieonderzoek Centrum Nederland ziet over drie tot vier jaar al een turbinepark in de Noordzee verrijzen.

Schmolzer benadrukte dat een buitengaats park gigantische investeringen vereist. Die renderen pas als op de locatie turbines van 3 tot 5 megawatt staan. Voor zover hij weet bestaan die nog niet. Hij herinnerde eraan dat Denemarken eerder uit technische en economische overwegingen de plannen voor vier parken in zee opschortte.

Kapitaallasten

In de visie van Schmolzer verkijken de voorstanders zich op de problemen. Volgens hem wegen de kapitaallasten van buitengaatse parken het zwaarst. Het blijft bijvoorbeeld een vraag of de rente laag blijft, of de zogeheten groenfinanciering haar huidige vorm houdt en of de energie tegen dezelfde terugleververgoeding wordt afgenomen.

Schatborn maakt zich aanmerkelijk minder zorgen. Het ECN ontwikkelt, in samenwerking met leveranciers, inmiddels de benodigde turbines voor een park in zee. Dergelijke turbines wil zijn organisatie beproeven in de Wieringermeerpolder. De investering voor deze locatie beloopt 35 miljoen gulden, waaraan de provincie Noord-Holland 10 miljoen gulden bijdraagt. Voor zover hij weet zet Denemarken de plannen voort om in de komende vijf jaar 150 megawatt op zee te installeren. Nederland zou met een soortgelijk project in een klap de CO2-doelstelling kunnen halen.

Eemshaven

Koop bereidt met energiebedrijf Essent en Siemens windparken in Delfzijl en de Eemshaven voor. De investering bedraagt zo’n half miljard gulden. De initiatiefnemers maken mede gebruik van de groenfinanciering en van fiscale regelingen. Delfzijl moet met 36 turbines 140 tot 150 megawatt opwekken en 160.000 tot 180.000 huishoudens van energie voorzien.

Procedureel verliep de voorbereiding van Delfzijl niet gemakkelijk. Koop verkeerde in de veronderstelling dat alleen met de gemeente van doen te hebben. In het milieueffectrapport werkte het bedrijf drie inrichtingsvarianten uit. De provincie stelde een vierde variant verplicht. Het project werd daardoor vijf maanden vertraagd.

Reageer op dit artikel